Gath

Uit Christipedia

Gath, ook gespeld Gat, was een van de vijf Filistijnse hoofdsteden (Askelon, Asdod, Gaza, Ekron en Gath). Het lag in het aan Juda toebedeelde landsdeel was de geboorteplaats van de reus Goliath.

Links de vijf Filistijnse hoofdsteden, waarvan Gath er een was
Ligging van Gath in het land der Filistijnen

De inwoners van Gath heten Gethieten of Gathieten.

De Filistijnen grepen David toen hij in Gath was. Ps. 56 is gedicht naar aanleiding hiervan. Onder Samuël en later weer onder David kwam deze stad in de macht van de Israëlieten. Tenslotte werd zij door koning Uzzia van Juda geheel en al ontmanteld, en zo tot een open plaats gemaakt. Na die tijd wordt zij niet meer vermeld.

Door de mond van de profeet Amos, een tijdgenoot van Uzzia, roept God de Israëlieten op zichzelf gunstig met Gath te vergelijken. 
Am 6:2 Trek naar Kalne en kijk [er rond;] ga vandaar naar het grote Hamath, en daal af naar Gath van de Filistijnen. Zijn ze beter dan deze koninkrijken? Is hun gebied groter dan uw gebied? (HSV)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) s.v. Gath. Tekst hieruit is op 18 april 2014 verwerkt.