Goden van Egypte

Uit Christipedia

De Goden van Egypte, hier bedoeld, zijn de vele goden en godinnen van het oude Egypte.

Egypte kende oudtijds veel goden, meer dan 1500 zijn bij name bekend[1], onder andere Amon, Ra, Horus en Chnoem.

Amon was de oergod, de scheppergod. Hij was de beschermgod van Thebes.

Ra. Een andere voorname was de zonnegod Ra (of Re), die zorgt voor het licht en verantwoordelijk is voor het leven. Later, in het Nieuwe Koninkrijk van Egypte (16-11e eeuw v.C.) fuseerde Ra met Amon tot de scheppergod Amun-Ra. In negende plaag bracht God drie dagen van dikke duisternis over Egypte. De oppergod Amun-Ra werd vernederd.

Aton. Ook Aton of Aten was een zonnegod.

Horus was de god van de lucht. Hij heeft de kop van een valk. Geen vogel kan hoger vliegen dan de valk. Osiris is de god van het dodenrijk. Zijn vrouw heette Isis.

Chnoem[2] was de god van de oorsprong van de Nijl. Hij maakte ook als een pottenbakker de lichamen van de kinderen, die hij in de schoot van hun moeders plaatste. Hoe moet hij geschokt zijn, toen de God van Israël het nijlwater in bloed veranderde (eerste plaag) en de eerstgeborenen van mens en vee in Egypte doodde (tiende plaag).

Hapi was de god van de jaarlijkse Nijloverstroming.

Verering. De goden moesten op de juiste wijze vereerd worden, anders ging het slecht met het volk. In Egypte stonden tempels gewijd aan de goden. Elke god had zijn eigen tempel. Ze staan bijna allemaal langs de oevers van de Nijk. In deze heiligdommen stonden beelden. De wanden waren versierd. Alleen de farao en de priesters mochten een tempel betreden. De oude Egyptenaren geloofden dat de jaarlijkse overstroming van het Nijl het werk is van de goden. Aangezien de farao de baas is over de waterhuishouding, werd ook hij als een god vereerd.[3]

God onder de goden. Het volk Israël had eeuwen in Egypte gewoond. Ze waren er verdrukt en hadden er als slaven gewerkt. Na de vernietiging van het Egyptische leger in de Schelfzee zong Mozes opgetogen:

Ex 15:11  O HEERE! wie is als U onder de goden? wie is als U, verheerlijkt in heiligheid, vreselijk in lofzangen, doende wonder? (CP[4])

Meer informatie

List of Egyptian deities, en.wikipedia.org.

Voetnoten

  1. List of Egyptian deities, en.wikipedia.org. Geraadpleegd 17 juli 2021.
  2. Zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Chnoem en https://en.wikipedia.org/wiki/Khnum
  3. De oude Egyptenaren, Schooltv.nl. Video, duur 15 minuten. Bevat informatie onder over goden en godsdienst in het oude Egypte.
  4. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Statenvertaling.