Hagiographa

Uit Christipedia

Hagiographa, Grieks voor 'heilige schriften', is een Grieks woord ter aanduiding van de derde groep geschriften van het Oude Testament: Wet, Profeten en Geschriften