Hazor

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hazor was een Kanaänitische stad stad in een bergachtige streek in Noord-Kanaän.

De Hebreeuwse naam is, overgeschreven, Chatzor, d.i. "Omheining"[1].

Ligging. Hazor was gelegen ten noorden van het meer van Galilea, ten zuidwesten van het Hoelemeer, ter plaatse waar de weg, die Sidon met Bet-Sean verbindt, gesneden wordt door die, welke van Damascus dwars door Galilea naar Megiddo en van­ daar over de kustvlakte van Saron en Filistéa voerde.

Betekenis. Hazor had voor Noord-Kanaan dezelfde betekenis als Sichem voor Midden- en Hebron voor Zuid-Kanaän. Zij was bijna duizend jaar lang de grootste versterkte stad in Kanaän, vóór de komst van het volk Israël. Door haar ligging strekte haar politieke invloed zich zuidwaarts tot de bergen van Samaria en westwaarts tot Akko uit. Hazor nam de eerste plaats in de eerste plaats onder de steden van Galiléa.

Sterkte. Reeds de naam der stad (Hazor = omheining) spreekt van haar militair vermogen. Ze nam een tame­lijk wel vlak tafelland in van ongeveer 1100 meter lengte en 550 meter breedte, dat aan drie zijden beschermd wordt door steile hellingen. Deze natuurlijke sterkte van de plaats wordt nog verhoogd door een wal van vast gestampte aarde, die haar geheel omgaf be­halve aan de zuidoostelijke zijde, welke beheerst werd door een ongeveer 50 meter hoger liggende cita­del.

Inwonertal. De eigenlijke stad kan ongeveer 4000 inwoners gehad hebben, terwijl het daarbij aansluitende leger­kamp voor een legertros van niet minder dan 30.000 man voldoende ruimte bood.

Ondergang. Na de veldtochten van Jozua in het midden en zuiden van Kanaän vormde Jabin, de koning van Hazor, een coalitie om Israël te beoorlogen (Joz. 11:1v). Het is de enige Kanaänitische stad die de Israëlieten met vuur vernietigden.

Ligging van Hazor

Tel Hazor is (anno 2012) één van de prominentste archeologische vindplaatsen in het land van Israël. Opgravingen hebben tekenen van de verwoesting door Israël aan het licht gebracht.

Overblijfsel van een magazijn in Hazor (foto 2018)

Bron

Archeologie lijkt alweer Bijbelse verslag te steunen, IsraelToday.nl, 26 juli 2012.

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 46 is onder wijziging verwerkt op 29 dec. 2020

Voetnoot

  1. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 46.