Heiligdom

Uit Christipedia

Een heiligdom is een heilige plaats of heilig gebouw, hetzij op aarde, hetzij in de hemel.

Wereldlijke heiligdommen

De tabernakel door Mozes op Gods voorschriften opgericht en ingericht, was een heiligdom op aarde, een ‘wereldlijk heiligdom’ (Hebr. 9:1).

Heb 9:1  … het eerste verbond had dus dienstvoorschriften en het wereldlijk heiligdom. Heb 9:2 Want een tabernakel was ingericht, … (TELOS).

Tabernakelmodel op ware grootte te Timna, Israël. De tabernakel was een 'wereldlijk' heiligdom, d.w.z. behorend tot deze zichtbare wereld waarin wij op aarde leven

De tabernakel en de daaropvolgende tempel in Jeruzalem waren heilige gebouwen. De voorhof, waarbinnen de tabernakel stond was een heilige plaats. Het tempelplateau in Jeruzalem, waar eens de stenen tempel van God stond, is een heilige plaats.

Ps 60:6 (60:8) God heeft gesproken in Zijn heiligdom, [daarom] zal ik van vreugde opspringen; ik zal Sichem verdelen, het dal van Sukkoth zal ik opmeten. (HSV)

Le 19:30  Gij zult Mijn sabbatten houden, en Mijn heiligdom zult gij vrezen; Ik ben de HEERE! (SV)

Le 19:30  U moet Mijn sabbatten in acht nemen en eerbied hebben voor Mijn heiligdom. Ik ben de HEERE. (HSV)

Le 19:30  Mijn sabbatten zult gij houden en voor mijn heiligdom eerbied hebben: Ik ben de HERE. (NBG51)

Hemels heiligdom

Van de wereldlijke heiligdommen (tabernakel, tempel) moet het hemelse heiligdom onderscheiden worden. Het hemelse heiligdom is het ‘ware heiligdom’, de aardse tabernakel was het tegenbeeld daarvan

Heb 9:24 … het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, … in de hemel zelf, (TELOS)

Het heiligdom in de hemel is opgericht, niet door een mens, maar door God zelf (Hebr. 8:2; 9:24). De hogepriester en bedienaar van dat heiligdom is onze Heer Jezus Christus.

Heb 8:1  De hoofdzaak nu van wat wij zeggen is, dat wij zo’n hogepriester hebben, die is gaan zitten aan de rechterzijde van de troon van de Majesteit in de hemelen, Heb 8:2 een bedienaar van het heiligdom en van de ware tabernakel, die de Heer heeft opgericht, niet een mens. (TELOS)

De Heer Jezus heeft een eeuwige verlossing verworven en is op grond van zijn eigen bloed, dat Hij heeft gestort, ingegaan in het hemelse heiligdom

Heb 9:12 ook niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, is eens voor altijd ingegaan in het heiligdom na een eeuwige verlossing verworven te hebben. (TELOS)

De Aäronitische hogepriester ging jaarlijks op de Verzoendag met het bloed van dieren (‘vreemd bloed’, niet van de hogepriester zelf, Hebr. 9:25) in het Heilige der Heiligen om verzoening voor de zonde te doen. binnen. De ware Hogepriester, onze Heiland, is eens voor altijd op grond van zijn eigen bloed het hemels heiligdom ingegaan. In het hemels heiligdom verschijnt Hij nu voor het aangezicht van God.

Heb 9:24 Want Christus is niet ingegaan in het met handen gemaakte heiligdom, een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons; (TELOS)

Gelovigen in Christus hebben vrijmoedigheid om in te gaan in het hemelse heiligdom. In de geest, door het geloof, mogen zij ingaan. Dat doen zij, evenals Jezus zelf als voorganger, door Zijn bloed, d.w.z. op grond van het bloed dat de Heer Jezus heeft vergoten op aarde.

Heb 10:19  Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, (TELOS)

Meer weten

H. Bouter, In Gods heiligdom; Studies over de betekenis van de tabernakel- en tempeldienst voor nieuwtestamentische gelovigen. Uitgeverij: Boeken om de Bijbel. Te downloaden in pdf-formaat van OudeSporen.nl