Herodion

Uit Christipedia

Heródion was de naam van een christen te Rome. Hij was een bloedverwant van de apostel Paulus, die hem een groet overbrengt door zijn brief aan de christenen te Rome.

Naam. De Griekse naam is Ηροδιων, Herodion = "heldhaftig", afgeleid van Ἡρῴδης, Heródes. Het strongnummer is G2267. De naam komt in het Nieuwe Testament alleen voor in:

Ro 16:11 Groet Herodion, mijn verwant. Groet hen die de huisgenoten van Narcissus in de Heer zijn. (Telos)

Herodion behoorde mogelijk tot de familie van Herodes de Grote[1].

Voetnoot

  1. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing. Robertson acht het zelf 'waarschijnlijk' dat Herodion tot Herodes' familie behoort, evenals mogelijk Aristobulus.