Hoekpoort

Uit Christipedia

De Hoekpoort was een stadspoort in het noordwesten van Jeruzalem. Vgl. 2Kon 14:13; 2Kr 26:9; Zac 14.10. 

Plaats van de Hoekpoort (Eng. Corner gate)

Jeremia profeteerde dat Jeruzalem herbouwd zou worden van de toren Hananeël tot de Hoekpoort.

Jer 31:38  Ziet, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat deze stad den HEERE zal herbouwd worden, van den toren Hananeel af tot aan de Hoekpoort. (SV)

Zacharia voorzegde dat Jeruzalem 'verhoogd en bewoond' zal worden, van 'de poort van Benjamin' af, tot aan de plaats van 'de eerste poort', tot aan 'de Hoekpoort' toe. 

Zac 14:10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en [van] den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe. (SV)

Zie ook

Poorten van Jeruzalem