Homer (inhoudsmaat)

Uit Christipedia

De homer (of ezelslast of kor), ook geschreven chómer, is een oude Israëlische inhoudsmaat voor vloeibare stoffen als melk en olie en droge waren als graan. Het is de grootste Hebreeuwse droge maat. Een homer is ongeveer gelijk aan 220 liter, gegeven dat 1 homer = 10 bath en 1 Bath = 22 liter[1].

Het woord 'homer' betekent eigenlijk 'ezelslast'. In de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) wordt meestal ‘ezelslast’ vertaald.

Het tiende deel van een homer is een bath (inhoudsmaat voor vloeibare stoffen) of een efa (inhoudsmaat voor droge stoffen).

Voetnoot

  1. Dit lemma gaat uit van de maatduiding in Bijbels Theologische Encyclopedie ed. 2008. Over de maatduiding van bath is onzekerheid, zie artikel Bath. Anderen stellen de inhoud van een homer op 350 tot 400 liter. Het Nederlands Bijbelgenootschap zegt dat men de homer op ± 400 liter schat (zie artikel Inhoudsmaten op RondomDeBijbe.nl)