Hovaardij

Uit Christipedia

Hovaardij (Duits: Hoffart), vroeger ook gespeld hoovaardij, is vertoon van hoogmoed.

Hovaardij, hoogmoed, inbeelding en trots berusten op een gevoel van werkelijke of vermeende eigenwaarde.

Am 6:8  De Heere HEERE heeft gezworen bij Zichzelf (spreekt de HEERE, de God der heirscharen): Ik heb een gruwel van Jakobs hovaardij, en Ik haat zijn paleizen; daarom zal Ik de stad en haar volheid overleveren. (SV)

Am 6:8  De Here HERE heeft gezworen bij Zichzelf, luidt het woord van de HERE, de God der heerscharen: Ik verafschuw de hoogmoed van Jakob en haat zijn paleizen; ja prijsgeven zal Ik de stad met al wat erin is. (NBG51)

Am 6:8  De Heere HEERE zweert bij Zichzelf - spreekt de HEERE, de God van de legermachten: Ik verafschuw de trots van Jakob, zijn paleizen haat Ik. Ik zal de stad uitleveren met al wat zij bevat. (HSV)

Am 6:8 Der Herr, Jehova, hat bei sich selbst geschworen, spricht Jehova, der Gott der Heerscharen: Ich verabscheue die Hoffart Jakobs und hasse seine Paläste; und ich werde die Stadt preisgeben und alles, was sie erfüllt. (Elberfelder Bibel)

Welk woord (hovaardij, hoogmoed, trots) is in dit vers het meest treffend of juist? In de tijd van Amos was er volop 'hoogmoed van het leven' (1 Joh. 2:16) bij de weelderig levende rijken in het tienstammenrijk en de hoofdstad Samaria ('de stad' van Amos 6:8).

1Jo 2:16 Want al wat in de wereld is: de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld.(TELOS)

1Jo 2:16 Want al wat in de wereld is, [namelijk] de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. (SV)

Hoogmoed staat tegenover ootmoed, deemoed of nederigheid; het verbindt met een gevoel of een dunk van eigen grootheid dien van minderheid van anderen. De hoogmoedige voelt zich verheven boven een of meer anderen.

Hovaardij, trots en inbeelding. Hovaardij is vertoon van hoogmoed. Trots is het gevoel van eigen waarde, dat degene bezit die fierheid heeft. Dikwijls wordt trots gebruikt voor een gevoel van eigenwaarde dat ongegrond is. Inbeelding is trots op eigenschappen of voorrechten, die men niet heeft, of in mindere mate heeft dan men zich voorstelt.

Rahab. Rahab is de symbolische naam van Egypte onder het opzicht van zijn hovaardij.

Gevolg. Hoovaardij gaat vooraf aan en is een oorzaak van verderf (verwoesting, ondergang).

Spr 16:18  Hovaardij gaat vooraf aan het verderf, en hoogmoed komt voor de val. (NBG51)

Bron

Handwoordenboek van Nederlandsche Synoniemen (1908). Tekst hiervan is verwerkt op 18 april 2014.