Illyrië

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 17 aug 2018 om 11:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Gebied van de Illyriërs, vóór de verovering door de Romeinen

Illyrië, Illyria of Illyricum (Oudgrieks: Ἰλλυρία; ook Illyris, Illyrikon; Latijn: Illyricum) was in de oudheid de naam van het bergland langs de Adriatische oostkust, ten noordwesten van Macedonië en Griekenland, tussen de Adriatische Zee en de Donau. Het omvatte heel de Adriatische kuststrook van het vroegere Joegoslavië en het huidige Albanië. De apostel Paulus noemde Illyrië als het uiterste punt dat hij met zijn prediking had bereikt (Rom. 15:19).

De naam Illyrië is voor verschillende gebieden gebruikt. Het heette naar de oude Illyriërs, een stam die in de 4e eeuw v. Chr. de hele oostkust van de Adriatische Zee bewoonde.

In 336 v. C. veroverde Alexander de Grote het zuiden van Illyrië.

In 146 v.C. werd de Romeinse provincie Macedonië (Lat. Macedonia) gesticht, nadat de Romeinen in 148 v.Chr. Andriscus van Macedonië hadden verslagen. Macedonië ontstond door de samenvoeging van Epirus Vetus, Thessalië en delen van Illyrië en Thracië. Het veroverde gebied werd door de Romeinen verdeeld in vier republieken: Epirus Vetus, Thessalië, Illyrië en Thracië.

Omstreeks 100 v.C. veroverden de Romeinen de kuststreek van Illyrië. Het binnenland werd pas tijdens de regering van keizer Augustus (63 v.C. – 14 n.C.) bij het rijk gevoegd.

In 6 n. C. ontstond er een opstand tegen de Romeinen, maar deze werd in 8 n. C. neergeslagen. In 9 n. C. werd Illyricum verdeeld in Dalmatië en Pannonië.

Romeinse rijk onder keizer Augustus, met Illyricum (Dalmatia)

In Rom. 15:19 noemde de apostel Paulus (1e eeuw n.C.) Illyrië als de uiterste punt die hij met de verkondiging van het evangelie van Christus had bereikt.

Ro 15:19 in de kracht van tekenen en wonderen, in de kracht van Gods Geest; zodat ik, van Jeruzalem af en rondom tot Illyrië toe, de verkondiging van het evangelie van Christus heb voleindigd, (TELOS)

Onder Diocletianus (Romeins keizer van 284 tot 305 n.C.) werd het gehele romeinse rijk in vier praefecturen verdeeld ; de praefectura Illyrici strekte zich toen uit van den Donau tot over geheel Griekenland.

Keizer Napoleon I (1769-1821) lijfde de kuststrook in, die tot dan toe aan Oostenrijk had toebehoord, en benoemde het gebied de "Illyrische provincies van het Franse Keizerrijk".

Bronnen

Art. Illyrië op Wikipedia.nl

Art. Macedonië (Romeinse provincie) op Wikipedia.nl

J.G. Schlimmer, Z.C. de Boer, C.G.Th.W. Koch, Woordenboek der Grieksche en Romeinsche Oudheid (Haarlem, de erven F. Bohn, 1920) s.v. Illyrië.