Jah

Uit Christipedia

Jah is de verkorte vorm van de Godsnaam Jahweh. De naam komt afzonderlijk in de Bijbel voor en in samenstellingen als bijvoorbeeld 'Elijah'.

Als in het Hebreeuws namen worden gecombineerd tot een samengestelde naam, dan worden namen afgekort[1]. Verkorte vormen van Jahweh zijn Jah, Jo en Jahoe[2]. Zo bevat de naam Jochebed de verkorte vorm 'Jo' aan het begin en 'Elijahoe' bevat 'Jahoe' aan het eind. 

'Jah' afzonderlijk gebruikt

De naam Jah komt ook afzonderlijke voor. Ps. 68:18 eindigt met 'Jah Elohiem', hieronder vertaald door 'HEERE God'.
Ps 68:18  (19) U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen [om uit te delen] onder de mensen, ja, ook aan opstandigen: om [bij U] te wonen, HEERE God! (HSV)
In Ps. 77:11 zegt dat psalmist dat hij de daden van Jah zal gedenken.
Ps 77:11 (12) Ik zal de daden van de HEERE gedenken, ja, ik zal denken aan Uw wonderen van oudsher. (HSV)

'Jah' in samenstellingen

De overbekende opwekking halleluja! betekent 'looft Jah!'. Jesaja is in het Hebreeuws Jesjajah of Jesjajahoe. De naam betekent: Jah/Jahoe heeft behouden (gered). Van de naam Hizkia zijn in het Hebreeuws zelfs vier vormen, waaronder Chizqijah en Chizqijahoe. De naam betekent: Jah/Jajoe is mijn kracht.

'Jah' komt in het Oude Testament nergens voor als eerste deel van een samengestelde naam, alleen als laatste deel. En 'Jahdiël' (1 Kron. 5:24) dan? Daar staat in het Hebreeuws Jachdiël. En 'Jahdo' (1 Kron. 5:14, Statenvertaling) is eigenlijk Jachdo (NBG51-vertaling van dezelfde naam).

'Jahoe' komt wel in het begin van namen voor en wordt dan 'Jeho'. Beide verkorte namen 'Jah' en 'Jahoe' komen voor aan het eind van namen.[1]

Bron

Yah Is God's Name! Youtube.com: ASKDrBrown. Duur: 5 min. 37 sec.

Zie ook

Jahweh

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Yah Is God's Name! Youtube.com: ASKDrBrown. Duur: 5 min. 37 sec.
  2. https://www.britannica.com/topic/Yahweh