Joël 1: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

17 feb 2024

  • huidigvorige 21:4817 feb 2024 21:48Kees Langeveld overleg bijdragen 714 bytes +714 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Joël|Bijbelboekpagina=Joël (boek)|Bijbelboek=Joël|Aantalhoofdstukken=3|Aantalverzen=20}} ==2== <onlyinclude><sup>2</sup> Hoort dit, gij oudsten! en neemt ter oren, alle inwoners des lands! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uwer vaderen? </onlyinclude>(SV) == 3 == <onlyinclude><sup>3</sup> Vertelt uw kinderen daarvan, en [laat] [het] uw kinderen hun kinderen [vertellen], en derzelver kinderen aan...' Label: Visuele tekstverwerker