Joël 1

Uit Christipedia

Joël 1 is een hoofdstuk van Joël, een geschrift in de Bijbel, en telt 20 verzen.

Hoofdstukken van Joël samengevat en/of becommentarieerd: · 1 · 3
Verzen van Joël 1 becommentarieerd: · 2 · 3

2

2 Hoort dit, gij oudsten! en neemt ter oren, alle inwoners des lands! Is dit geschied in uw dagen, of ook in de dagen uwer vaderen? (SV) 

3

3 Vertelt uw kinderen daarvan, en [laat] [het] uw kinderen hun kinderen [vertellen], en derzelver kinderen aan een ander geslacht. (SV) 

Vers 2b en vers 3 staan vermeld op een steen die deel is van een oorlogsmonument in Ede (gld.) dat herinnert aan hen die zijn omgekomen in de Tweede Wereldoorlog.