Job

Uit Christipedia

Job kan verwijzen naar:

Naam en vermelding. De Hebreeuwse naam is איוב en betekent "gehaat"[1] of "de vijandig behandelde"[2]. Het Strongnummer is 0347. De naam komt 58x voor in het Oude Testament: 56x in het boek Job en 2x in het boek Ezechiël, 14:14,20. In het Nieuwe Testament wordt Job genoemd in Jac. 5:11. In het Engels is de naam Hiob.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Zo H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3. Oostburg: W.J Pieters, z.j.