Jota

Uit Christipedia
De letter Jota of Jod in verschillende vormen.

De jota of jod is de kleinste Hebreeuwse letter.

De Heer Jezus verwees naar deze letter:

Mt 5:17 Meent niet dat Ik ben gekomen om de wet of de profeten op te heffen; Ik ben niet gekomen om op te heffen, maar om te vervullen. Mt 5:18  Want voorwaar, Ik zeg u: totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal niet een jota of een tittel van de wet voorbijgaan totdat alles is gebeurd. Mt 5:19 Wie dan een van deze geringste geboden ontbindt, en de mensen zo leert, zal de geringste worden genoemd in het koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en leert, die zal groot worden genoemd in het koninkrijk der hemelen. (Telos)

De Heer Jezus zegt daarmee dat zelfs het geringste deel van de wet vervuld zal worden.