Julias

Uit Christipedia

Julias was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar. Het is ook mogelijk, dat men de naam Julia lezen moet, zodat de apostel niet aan een man, maar aan een vrouw, namelijk aan de echtgenoot van Filologus, zijn groet zendt.

Ro 16:15 Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen. (Telos)

Zie ook

Julia