Kaderhypothese

Uit Christipedia

De kaderhypothese of kadertheorie stelt dat Genesis 1 slechts een "raamwerk" vormt waarbinnen de evolutie van de aarde en het leven op aarde in honderden miljoenen jaren heeft plaatsgevonden.

Het raamwerk is het patroon van de werkweek van Israël, uitlopend op de rustdag, en dit patroon geeft de vorm aan het scheppingsverhaal. Elke scheppingsdag is als het ware een fotolijst waarbinnen iets van het grootse en ingewikkelde gebeuren van de schepping wordt verteld. De verhaalde dagen zijn niet letterlijk historisch te nemen. De volgorde van de dagen is niet chronologisch. De dagen van Genesis zijn een literaire aanpassing (accommodatie) van God aan de mens.

Deze uitleg schept ruimte voor de gedachte dat God langs de weg van evolutie geschapen heeft (theïstisch evolutionisme) en dat de aarde miljarden jaren oud is.

De kaderhypothese is een poging om de Schriftgegevens over de schepping te rijmen met de gangbare wetenschappelijke opvattingen over het ontstaan en de ouderdom van de aard en het leven erop.

De hypothese is in 1924 bedacht door de Nederlandse theoloog Arie Noordtzij. Voorstanders in Nederland zijn J.J.T. Doedens en de hoogleraar J. Douma. Bekende voorstanders elders zijn Meredith Kline (1922-2007) en Henri Blocher (geb. 1937).

De bekende Amerikaanse evangelicale theoloog Robert Charles Sproul (1939-2017) hield het denkbeeld, maar in 2008 werd bekend dat hij ermee had gebroken en geloofde dat de wereld ongeveer 6000 jaren geleden was geschapen in zes dagen van 24 uur. Hij gaf aan dat er ook wetenschappelijk bewijs is voor een jonge aarde. In zijn werk "Truths We Confess" (2006, 2007) noemde hij het al overeenkomstig de reformatorische hermeneutiek om Genesis 1 en 2 te lezen zoals de tekst tot ons komt. "Het vergt de nodige hermeneutische gymnastiek om aan de klaarblijkelijke bedoeling van Genesis 1 en 2 te ontsnappen", aldus Sproul[1].  

Meer informatie

Siem de Marie, Dagen van Genesis en kadertheorie, EenInWaarheid.info, 12 dec. 2015

Bronnen

Sproul: schepping in zes dagen van 24 uur; theoloog verwerpt "framework hypothese", Reformatorisch Dagblad, 10 sept. 2008.

Siem de Marie, Dagen van Genesis en kadertheorie, EenInWaarheid.info, 12 dec. 2015

Voetnoot

  1. Aangehaald in Sproul: schepping in zes dagen van 24 uur; theoloog verwerpt "framework hypothese", Reformatorisch Dagblad, 10 sept. 2008.