Kerkverlating

Uit Christipedia

Kerkverlating is het breken met de kerk als instituut. Iemand die dat doet wordt een kerkverlater genoemd.

Elk jaar verlaten zo'n zestigduizend mensen de Protestantse Kerk in Nederland (stand 2008).