Klaagliederen 2: versiegeschiedenis

Selectie voor verschillen: selecteer de te vergelijken versies en toets ENTER of de knop onderaan.
Verklaring afkortingen: (huidig) = verschil met huidige versie, (vorige) = verschil met voorgaande versie, k = kleine wijziging.

1 apr 2023

  • huidigvorige 13:331 apr 2023 13:33Kees Langeveld overleg bijdragenk 521 bytes +4 Geen bewerkingssamenvatting Label: Visuele tekstverwerker
  • huidigvorige 13:331 apr 2023 13:33Kees Langeveld overleg bijdragen 517 bytes +517 Nieuwe pagina aangemaakt met '{{Bijbelhoofdstukcommentaar|Bijbelboektitel=Klaagliederen|Bijbelboekpagina=Klaagliederen |Bijbelboek=Klaagliederen|Aantalhoofdstukken=5|Aantalverzen=22}} == Samenvatting == 1-9 God heeft zijn grimmigheid uitgestort, is Israël geworden als een vijand. Hij heeft koning en priester verworpen, Zijn heiligdom tenietgedaan, de stadsmuren afgebroken. 10- De ellende van de inwoners, de jammerklacht van Jeremia over Jeruzalem. Het leedvermaak van vijanden. God wordt g...'