Klaus Hottinger

Uit Christipedia
Klaus Hottinger volgens een fantasieportret uit de 19e eeuw.

Klaus Hottinger (1467-1524) of Niklaus Hottinger, in ons land ook genoemd Nicolaas of Nikolaas Hottinger, was een schoenmaker en protestantse hervormer in Zwitserland, waar hij om zijn evangelische belijdenis werd omgebracht in het jaar van onze Heer 1524. Hij wordt beschouwd als de eerste martelaar van de Reformatie in Zwitserland.

Hottinger werd in 1467 geboren te Zollikon[1], een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Zürich, als telg van een oud en aanzienlijk geslacht uit het eedgenootschap. Hij werd schoenmaker van beroep.

Toen hij, tijdens de her­vorming door Ulrich Zwingli, die in die tijd leraar te Zürich was, de Roomse dwalingen en de Evangelische waarheid leerde kennen, was hij zó met ijver daarvoor bezield, dat hij overal waar hij als schoen­maker werkzaam was, de mensen met getrouwheid in de ware godsdienst onderwees en velen van hen bekeerde.

Op 9 maart 1522 was Hottinger een van groep inwoners van Zürich die opzettelijk de Vasten verbraken door worsten op te verorberen bij een drukker thuis. Zwingli legde het vastenbevel van de Kerk niet aan zijn medemensen op, en verdedigde die overtreders.

In 1523 haalde Hottinger als een beeldenstormer een kruisbeeld neer, dat langs de weg stond.

Hottinger haalt een kruisbeeld neer

Om deze daad werd hij uit Zürich verbannen.

Daar hij ook te Tagerfeld, in het graafschap Baden, waar hij zich geruime tijd ophield, in de evangelische waarheid onderwees, en vele goedgezinde lieden tot Christus bracht, werd hij tenslotte door de landvoogd aldaar gevangen genomen, en van Baden naar Lucern gebracht, waar hij, na een volledig afgelegde belijdenis der waar­heid, op de 9[2], 14[3] of 26[2] maart 1524 door het zwaard werd omgebracht.

Laatste gang van Klaus Hottinger
Onthoofding van Klaus Hottinger te Lucern

Meer informatie

Klaus Hottinger, artikel op de.wikipedia.org.

1524: Klaus Hottinger, sausage radical, artikel op ExecutedToday.com.

Bron

Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 103. Tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 17 sept. 2023.

Voetnoten

  1. Bron: Deutsche Nationalbibliothek: Katalog. Geraadpleegd 17 sept. 2023.
  2. 2,0 2,1 Klaus Hottinger, op de.wikipedia.org. Geraadpleegd op 17 sept. 2023.
  3. Adrianus Haemstedius, Historie der martelaren; Die, om de getuigenis der evangelische waarheid, hun bloed gestort hebben, van Christus onze Zaligmaker af tot het jaar 1655 (Amsterdam: 1671. Herziene druk 1881), blz. 103.