Koning van het Noorden

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Koning van het noorden)

De Koning van het Noorden was na het uiteenvallen van het Grieks-Macedonische rijk een Grieks rijk in het Midden-Oosten en Centraal-Azië. “In de tijd van het einde” (Dan. 11:40) is de koning van het Noorden een vorst die uit het noorden tegen de goddeloze koning van Israël zal aanstormen.

Gebied

In de vervulde profetie omvatte het rijk van de koning van het noorden, het Seleucidische rijk: Libanon, Syrië, Turkije, Azerbeidzjan, Turkenistan, Oezbekistan, Tadjikiztan en Pakistan, Iran, Irak.

Het rijk der Seleuciden (groen ingekleurd)

Invasie en nederlaag

In de tijd van het einde zal de koning van noorden Israël 'overspoelen'.

Da 11:40 Dan zal in de tijd van het einde de koning van het zuiden hem [met de horens] stoten. En de koning van het noorden zal op hem aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Hij zal de landen binnentrekken, [ze] overspoelen en erdoorheen trekken. Da 11:41 Hij zal het sieraadland binnentrekken, en vele [landen] zullen struikelen. Maar deze [zijn het die] aan zijn hand zullen ontkomen: Edom, Moab en de voornaamsten van de zonen van Ammon. Da 11:42 Hij zal zijn hand tegen de landen uitstrekken. Ook voor het land Egypte is er geen ontkomen aan. Da 11:43 Hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. De Libiërs en de Cusjieten zullen in zijn voetstappen [treden]. Da 11:44 Maar de geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. Daarom zal hij in grote grimmigheid uittrekken om velen weg te vagen en met de ban te slaan. Da 11:45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben. (HSV)

De koning van het noorden wordt aldus geografisch aangeduid, omdat hij ten noorden van het land Israël woont. Evenzo is de koning van het zuiden de koning die zuidelijk van Israël woont.

De koning van het noorden zal het sierraadland Israël binnenvallen (Dan. 11:40-45) en doorstoten naar het zuiden, naar Egypte.

Over deze veldtocht spreken: Dan. 11:40-45; 8:23-25; 9:27; Joël 1-2; 4:9-17; Jes.10:20-34; 14:24-27; 28:14-22; 29:1-8; 30:27-33; 33:1; Micha 4:14; 5:4-5; Zach. 12:14[1].

Deze tijd is een tijd van grote verdrukking voor Israël. Vanuit het zuiden stoot de koning van het zuiden tegen de koning van Israël, en uit het noorden stormt de koning van het noorden het land binnen. In die tijd zal de aartsengel Michaël opstaan om Israël bij te staan.

Da 12:1 In die tijd zal Michaël opstaan, de grote vorst, hij die uw volksgenoten bijstaat. Het zal een benauwde tijd zijn, zoals er niet geweest is sinds er een volk is geweest tot op die tijd. In die tijd zal uw volk ontkomen: ieder die gevonden wordt, opgeschreven in het boek. Da 12:2 En velen van hen die slapen in het stof van de aarde, zullen ontwaken, sommigen tot eeuwig leven, anderen tot smaad, tot eeuwig afgrijzen. (HSV)

De koning van het noorden zal in het land Israël zijn einde vinden:

Da 11:45 En hij zal de tenten van zijn paleis tussen de zeeën opzetten, bij de berg van het heilig sieraad. Dan zal hij tot zijn einde komen, en geen helper hebben. (HSV)

Identificering

De koning van het Noorden in Daniël 11, zo genoemd ten opzichte van Israël, is geschiedkundig gezien de koning van Syrië, de koning van het rijk der Seleuciden. Diens rijk kwam voort uit het Griekse wereldrijk van Alexander de Grote.

Het rijk van de toekomstige koning van het noorden is echter niet zonder meer gelijk te stellen met het Syrië van heden. De Verenigde Arabische Emiraten, Bahrein, Qatar, Saoedi-Arabië behoren historisch niet tot het rijk van de koning van het noorden.

De koning van het Noorden in de eindtijd wordt vereenzelvigd met het eindtijdse Assur, de eindtijdse Assyriër. Roger Liebi denkt dat deze koning van het Noorden komt uit het gebied van Libanon, Syrië, Sommigen denken echter aan Turkije of Iran.

Meer informatie

Over het Assyrische rijk, zie Assyrische rijk.

Voetnoot

  1. Der zeitliche Ablauf der Endzeitereignisse | Der Countdown läuft (T02). Youtube.com: Roger Liebi LIVE, 12 maart 2022. Op 49 min. 7 sec.