Korinthe (stad)

Uit Christipedia
(Doorverwezen vanaf Korinthe)

Korinthe was in de tijd van het Nieuwe Testament de belangrijkste stad en tevens hoofdstad van de Romeinse provincie Achaje (Achaea), gelegen in het huidige Griekenland. De apostel Paulus deed Korinthe aan tijdens zijn tweede en derde zendingsreis. Mede hierdoor is de stad bekend geworden.

Naam. De naam van stad wordt ook gespeld CorintheKorinte. Grieks: Korinthos; Engels: Corinth. De stad was vernoemd naar Korinthus, een zoon van de Griekse oppergod Zeus.

Ligging. Korinthe ligt op de landengte tussen Centraal-Griekenland en de Peloponnesus. De Peloponnesus is het grootste schiereiland van Griekenland, gelegen ten zuiden van het Griekse vasteland. Het wordt daarvan gescheiden door de Golf van Korinthe en de Golf van Egina en ermee verbonden door de 10 km brede landengte van Korinthe.

Paulus' tweede zendingsreis. Na Athene deed Paulus de stad Corinthe aan. 

Vroeger belangrijke stad. In de oudheid was Korinthe een zeer belangrijke stadstaat, die verschillende kolonies stichtte in de Middellandse Zee. Dankzij de strategische ligging was er in Korinthe veel handel en verkeer. Er stond een rechtshal, waar de apostel Paulus moest verschijnen (vgl. Hand 18:12), en een vleeshal (vgl. 1 Cor 10:25); van beide gebouwen zijn bij opgravingen overblijfselen gevonden.

Synagoge. Er was in Korinthe ook een synagoge van de Joden. Paulus sprak aanvankelijk op elke sabbat in de synage en overtuigde zowel Joden als Grieken (Hand. 18:4). Zekere Crispus, de overste van de synage ten tijde van Paulus, kwam tot geloof in de Heer Jezus.

Zedeloosheid, waaronder tempelprostitutie, kenmerkte de stad. De apostel Paulus waarschuwde dan ook tegen hoererij.

Rond 50 na Chr. bracht Paulus het evangelie in Korinthe en ontstond er een gemeente van Jezus Christus (Hand. 18:1-18).

Hnd 18:4 En hij sprak op elke sabbat in de synagoge en overtuigde zowel Joden als Grieken. Hnd 18:5 Toen echter zowel Silas als Timotheus uit Macedonie waren gekomen, wijdde Paulus zich geheel aan het woord en betuigde de Joden dat Jezus de Christus is. (...) Hnd 18:8 Crispus nu, de overste van de synagoge, geloofde in de Heer met heel zijn huis; en velen van de Korinthiers die hoorden, geloofden en werden gedoopt. (TELOS)

In Korinthe ontmoette Paulus ook de Jood Aquila en zijn vrouw Priscilla.

De Heer Jezus zei in een nachtgezicht tot Paulus: “Ik heb veel volk in deze stad” (Hand. 18:10). Paulus bleef anderhalf jaar in Korinthe (Hand. 18:11), leerde het woord van God en voorzag in zijn behoeften door het maken van tenten. Erastus, de rentmeester van de stad, was één van de weinige aanzienlijken in de gemeente.

Paulus schreef later van elders enkele brieven naar deze gemeente waarvan de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en de Tweede brief van Paulus aan de Korintiërszijn bewaard in het Nieuwe Testament. Vanuit Korinthe schreef Paulus de beide, uit het Nieuwe Testament bekende, brieven aan de Thessalonikers, alsook de brief aan de Romeinen (de heiligen in Rome). 

De stad was beroemd vanwege de Isthmische Spelen, genoemd naar de de landengte (isthmos) van Korinthe. De spelen waren na de Olympische Spelen de belangrijkste spelen van het oude Griekenland. Ze werden eens per twee jaar gehouden in het heiligdom van de zeegod Poseidon (Neptunus) aan de landengte van Korinthe, ter ere van Poseidon en ook van Palaemon, de vergoddelijkte zoon van de godin Ino.

Ruïne van het oude Korinthe.

Geschiedenis

In de loop van de 3e eeuw werden omwille van hun geloof in de Heer Jezus omgebracht te Korinthe: Callistus (genoemd Callistus van Korinthe), Charisius, Leonides, Christiana, Galla, Theodora, Lota, Tertia, Caristus, Cariessa, Nice, Gallena, Nunechia, Basilissa en Cale. Zij werden gefolterd en tenslotte in zee gegooid.[1]

394 – 387 - De Korinthische oorlog. De stad lijdt grote verliezen.

Korinthe herkrijgt haar invloed door toe te treden tot het Achaeïsch verbond.

146 v. Chr. – In de oorlog met Rome verwoesten de Romeinen de stad na een belegering door de Romeinse generaal Lucius Mummius. De inwoners worden afgeslacht of verkocht als slaven, en de tempels worden geplunderd. Het gebied wordt de Romeinen ingelijfd.

Korinthe is ongeveer een eeuw slechts een puinhoop.

44 v. Chr. – Julius Caesar stichtte er de Romeinse kolonie Colonia Julia Corinthus (44 v. Chr.). De stad en omgeving worden weer opgebouwd. Spoedig groeit Korinthe uit tot de meest welvarende stad in zuidelijk Griekenland. Korinthe is de hoofdstad van de Romeinse provincie Achaea.

27 v. Chr. – Korinthe wordt de zetel van de proconsul van de provincie Achaje. Dankzij Augustus begint Korinthe aan een tweede bloeiperiode.

Na de heropbouw van Korinthe en omgeving worden de Isthmische Spelen weer met de vroegere luister gevierd. Ze bereikten een nieuwe bloeiperiode in de 1e eeuw na Chr.

c. 50 na Chr.  – de apostel Paulus brengt het evangelie in Korinthe en er ontstaat een christelijke gemeente.

c. 55 na Chr. – tijdens zijn derde zendingsreis schrijft Paulus vanuit Efeze de Eerste brief van Paulus aan de Korintiërs en vanuit Macedonie de Tweede brief van Paulus aan de Korintiërs. Wanneer hij de tweede brief schrijft, is hij gereed om voor de derde maal bij de gelovigen in Korinthe te komen:

2Co 12:14 Zie, ik sta gereed deze derde keer naar u toe te komen, en ik zal u niet tot last zijn, want ik zoek niet het uwe, maar u. Want niet de kinderen behoren schatten te verzamelen voor de ouders, maar de ouders voor de kinderen. (TELOS)

1458 – de stad wordt door de Turken veroverd

1858 – een aardbeving verwoest de stad. Ze wordt 5 km verderop weer opgebouwd.

Bronnen

  • Wikipedia
  • Bijbels Theologische Encyclopedie Ed. 2008 s.v. Korinthe
  • Kok’s Encyclopedie van de Bijbel (1962) s.v. Corinthe
  1. † 3e eeuw Callistus van Korinte met Charisius e.a., Heiligen.net. Geraadpleegd 15 maart 2020.