Aquila

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Aquila was een bekeerde Jood uit Pontus, echtgenoot van Priscilla (of Prisca), die Paulus de eerste keer ontmoette in Korinthe (Hand. 18:2), op zijn tweede zendingsreis.

Aquila en zijn vrouw Priscilla (of Prisca) waren als Joden verdreven uit Rome door een edict van keizer Claudius. Ze reisden met Paulus naar Efeze, waar ze in staat waren om Apollos nader in te lichten en geestelijk te helpen (Hand. 18:18-26). Aquila en Paulus werkten samen als tentenmakers.

Aquila (rechts) en zijn vrouw Prisca, tentenmakers, spreken met Apollos.

Ze waren nog te Efeze toen Paulus schreef:

1Co 16:19  U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis (TELOS)

Ze waren in Rome toen de brief aan de heiligen daar werd geschreven, waarin Paulus zei dat ze voor zijn leven hun hals gewaagd hadden, en dat alle gemeenten van de volken hen danken.

Ro 16:3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus Ro 16:4 (die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben; niet ik alleen dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken), Ro 16:5 en de gemeente in hun huis. (TELOS)

Ze hadden een gemeente in hun huis (1 Cor. 16:19; Rom. 16:5).

Nog in zijn laatste brief zendt Paulus zijn groeten aan hen.
2Ti 4:19 Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus. (TELOS)

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Aquila. Hieruit is op 23 nov. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.