Aquila

Uit Christipedia

Aquila was een bekeerde Jood uit Pontus, echtgenoot van Priscilla (of Prisca), die de apostel Paulus de eerste keer ontmoette in Korinthe (Hand. 18:2), op zijn tweede zendingsreis.

Aquila (rechts) en zijn vrouw Prisca, tentenmakers, spreken met Apollos.

Aquila was van geboorte uit Pontus (Hand. 18:2). Hij en zijn vrouw Priscilla (of Prisca) waren als Joden verdreven uit Rome door een edict van keizer Claudius. Aquila en Paulus werkten samen als tentenmakers.

Hnd 18:1 Daarna vertrok hij uit Athene en kwam in Korinthe. Hnd 18:2 En hij vond een Jood genaamd Aquila, van geboorte uit Pontus, die onlangs uit Italie was gekomen, met zijn vrouw Priscilla (omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken) en hij ging naar hen toe; Hnd 18:3 en omdat hij van hetzelfde beroep was, bleef hij bij hen en werkte, want zij waren tentenmakers van beroep. (Telos)

Ze reisden met Paulus naar Efeze, waar ze in staat waren om Apollos nader in te lichten en geestelijk te helpen (Hand. 18:18-26). Mogelijk hebben ze daar ook hun hals voor Paulus gesteld (Rom. 16:14). Paulus liet hen daar achter.

Hnd 18:18 Nadat nu Paulus nog vele dagen was gebleven, nam hij afscheid van de broeders en voer weg naar Syrie, en met hem Priscilla en Aquila, nadat hij in Kenchrea zijn hoofd had laten scheren, want hij had een gelofte gedaan. Hnd 18:19 En zij kwamen in Efeze en hij liet hen daar achter; maar zelf ging hij naar de synagoge en onderhield zich met de Joden. (Telos)

Hnd 18:24 Een Jood nu genaamd Apollos, van geboorte een Alexandrijn, een welsprekend man, kwam in Efeze; hij was machtig in de Schriften. Hnd 18:25 Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. Hnd 18:26 En deze begon vrijmoedig te spreken in de synagoge. Toen nu Priscilla en Aquila hem hadden gehoord, namen zij hem met zich mee en legden hem de weg van God nauwkeuriger uit. (Telos)

Aquila en zijn vrouw waren nog in Efeze toen Paulus schreef:

1Co 16:19  U groeten de gemeenten van Asia. U groeten zeer in de Heer Aquila en Prisca, met de gemeente in hun huis (Telos)

Ze waren in Rome toen de brief aan de heiligen daar werd geschreven, waarin Paulus zei dat ze voor zijn leven hun hals gewaagd hadden, en dat alle gemeenten van de volken hen danken.

Ro 16:3 Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus Ro 16:4 (die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben; niet ik alleen dank hen, maar ook alle gemeenten van de volken), Ro 16:5 en de gemeente in hun huis. (TELOS)

Ze hadden een gemeente in hun huis (1 Cor. 16:19; Rom. 16:5).

Nog in zijn laatste brief zendt Paulus zijn groeten aan hen.

2Ti 4:19 Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus. (TELOS)

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Aquila. Hieruit is op 23 nov. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.