Krith

Uit Christipedia

De Krith (= 'snijden') was een beek in het land Israël, ten oosten van de Jordaan, dat is in het Overjordaanse. Bij de beek hield de profeet Elia zich een tijd schuil.

De Hebreeuwse naam is כְּרִית, Kerith, en betekent "snijden".

De beek is volgens 1 Kon. 17: 3, 5 "vooraan de Jordaan". De beek lag in het land Gilead, in het Overjordaanse.

Ligging van de beek Krith in het Overjordaanse, zie vak 2C.
Een andere mogelijkheid is de wadi Jabis[1].

De beek is een wadi, een rivier die van tijd tot tijd droogvalt. Daar hield de profeet Elia zich op Gods bevel schuil gedurende de tijd van de droogte, die door de profeet aan koning Achab van Israël was aangekondigd.

Voetnoot

  1. F. W. Grosheide (red.), Bijbelse encyclopaedie (Kampen: J.H. Kok, 1950) s.v. Krith, houdt de Wadi Jabis voor de beek Krith.