Last

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 2 nov 2020 om 13:16
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Last is een woord dat in de Bijbel (Statenvertaling) in verschillende betekenissen voorkomt.

Taak, opdracht. Jezus zegt in Matth. 11:30 : „mijn last is licht." De Heer bedoelt hetgeen hij zijn discipel opdraagt, oplegt, de dienst aan Hem, geleid door zijn genade. Want Zijn geboden zijn „niet moeilijk en zwaar" (1 Joh. 5: 3). Bij Hem vindt de ziel bovendien rust vindt en is het haar bij Hem wel te moede. Daarom roept Hij tot Zich alle belasten, die onder het juk van de farizeïsche inzettingen zuchten. Maar ook zij die onder de last der zonde, onder de last van de aanklagende en verdoemende wet zuchten en geen rust kunnen vinden. In Luk. 11: 46 noemt hij de farizeïsche inzettingen „ondraaglijke lasten".

Godsspraak. Bij de profeten van het Oude Testament vinden wij last (Statenvertaling, Herziene Statenvertaling) in de zin van (dreigende) rechterlijke Godspraak, gerichtsspraak, vonnis. (bijv. Jes. 13:1; 14:28; 21:11; Ezech. 12: 10; Hab. 1: 1). De profeet Jesaja zag door Gods openbaring dingen aangaande volken en Israël, die hij moest verkondigen.

Jes 13:1  De last van Babel, dien Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. (SV)

Vergelijk dit laatste vers in twee andere vertalingen:

Jes 13:1  De last over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, gezien heeft. (HSV)

Jes 13:1  De Godsspraak over Babel, die Jesaja, de zoon van Amoz, aanschouwd heeft. (NBG51)

Het Hebreeuwse woord in de grondtekst van het Oude Testament is משׂא, massa, van het werkwoord אשׂנ, nasa of נסה, nasah = opheffen. Het betekent: 1. last, vervoer, schatting (wat wordt gebracht of gedragen), het (op)heffen; 2. uiting, Godsspraak, opdracht. Het woord komt 66x voor. De Statenvertaling vertaalt door 'last' (60x), 'het opheffen' (3x), 'bezwaarnis' (1x), 'het opgelegde geld' (1x), 'het verlangen'. De NBG51-vertaling heeft 'last' (26x), 'Godsspraak' (20x), 'vervoer' (3x), 'het dragen' (7x), 'dragen' (2x), 'te dragen hebben' (2x), 'invorderen' (1x, Neh. 10:31), 'schatting' (1x), 'uitspraak' (1x, Hos 8,10), 'het verlangen' (1x), 'vermanen' (1x, Spr 31:1), 'vracht' (1x, Neh. 13,19). Het Strongnummer van het woord is 04853. Volgens de Hebraïcus Danny Ben-Gigi moeten we bij de 'last' van de profeten niet denken aan de (gewichtige) zaak die gedragen wordt, maar aan het opheffen[1]. Men zou dan kunnen vertalen: 'heffing'. De profeet heft de woorden van God op[1]. Een 'last' tegen Filistea geschiedde in het sterfjaar van koning Achaz:

Jes 14:28  In het jaar, toen de koning Achaz stierf, geschiedde deze last. (SV)

'Kwam deze last', zegt de Herziene Statenvertaling hier. 'Godsspraak' hebben de Leidse vertaling, de vertaling van Obbink, de NBG51-vertaling. De Willibrord-vertaling heeft 'uitspraak', de Naardense vertaling 'draaglast'.

Deze fontein en sculptuur in Hoogeveen (Nederland) draagt de naam "Draagt elkanders lasten".

Jes 15:1  De last van Moab. Zekerlijk, in den nacht is Ar-moabs verwoest, zij is uitgeroeid; zekerlijk, in den nacht is Kir-moabs verwoest, zij is uitgeroeid! (SV)

Lastige (levens)opgave. In Gal. 6:2 vinden wij de opdracht om elkaars laten te dragen.

Ga 6:2  Draagt elkaars lasten, en zo zult u de wet van Christus vervullen. (Telos)

Draagt last, op geestelijk en lichamelijk gebied, die de naaste drukt. Neemt het op uw schouders alsof het uw eigen last was; probeer het even ernstig uit de weg te ruimen, alsof het uzelf persoonlijk aanging en vervul zo, door elkaar te helpen dragen, de wet van Christus[2].

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Last. De tekst van dit lemma is op 20 feb. 2020 onder wijziging verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Zo Hebraïcus Danny Ben-Gigi in: Danny Ben-Gigi: The Trinity Revealed in Hebrew. Youtube.com: Prophecy Watchers, 5 nov. 2018. Vanaf 17 min.
  2. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Gal. 6:2.