Leidsche Vertaling

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 27 mei 2017 om 09:26
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De Leidsche Vertaling of, in moderne spelling Leidse Vertaling, is een Bijbelvertaling uit 1914, die grotendeels door vrijzinnige hoogleraren van de Leidse Universiteit is vervaardigd. Men volgde het formeel-equivalente vertaalprincipe.

De vertalers waren Abraham Kuenen, I. Hooykaas, W. H. Kosters en H. Oort. Zij behoorden allen tot de vrijzinnige richting. Zij beoogden een begrijpelijke vertaling die beantwoordde aan de eisen van de kritische Bijbelwetenschap.

De vertaling van het Oude Testament duurde van 1899 - 1900/1901. Voor de vertaling van het Nieuwe Testament, die in 1912 verscheen, nam men als brontekst het Novum Testamentum Graece en de Griekse tekst van Tischendorf. De definitieve uitgave kwam in 1914 op de markt.

De nieuwe Bijbelvertaling vertegenwoordigde een radicale breuk met de tekst van de Statenvertaling, die door Bijbelgetrouwe geleerden tot stand was gekomen.

Hieronder de eerste drie verzen van de Bijbel in de Leidse Vertaling en in de Statenvertaling:

Ge 1:1-3 Toen God een aanvang maakte met de schepping van hemel en aarde — de aarde was woest en vormeloos, duisternis heerste op den oceaan, en Gods geest dekte het water — sprak God: Er zij licht! en er was licht. (LEI)

Ge 1:1-3 In den beginne schiep God den hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig, en duisternis [was] op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren. En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht. (SV)

De Leidsche Vertaling was de eerste Nederlandse Bijbelvertaling die "Jahwe" gebruikte om de Hebreeuwse naam van God (Jhwh) weer te geven. Voorbeeld:

Ps. 38:22 Verlaat mij niet, Jahwe, mijn God, blijf niet verre van mij; spoed u mij ter hulpe, Heer, gij, mijn heil. (LEI)

In de Statenvertaling:

Ps 38:22 Verlaat mij niet, o HEERE, mijn God! wees niet verre van mij. Ps 38:22 Haast U tot mijn hulp, HEERE, mijn Heil! (SV)

De Statenvertaling vertaalt in dit vers zowel de naam van God (Jhwh) als de titel Adonai door "HEERE"[1].

Meer informatie

  • De Leidse Vertaling kan goed vergeleken worden met andere vertalingen op Bible.Hispage.nl

Bron

Artikel Leidsche Vertaling op Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 27 mei 2017.

Voetnoot

  1. Van de 434 maal dat Adonai voorkomt, heeft de Statenvertaling 379x "Heer" en 55x "HEERE".