Madon

Uit Christipedia

Madon was een stad in Noord-Kanaän, die onder leiding van Jabin, de koning van Hazor, met andere bondgenoten de strijd aanbond tegen Israël onder Jozua. Zij werden verslagen bij de wateren van Meron.

Naam. De Hebreeuwse naam is מדון, Madon. De plaatsnaam betekent "twist"[1] en komt 2x in de Bijbel voor: Joz. 11:1, 12:19. Het Strongnummer is H4068. De oude Griekse vertaling van het Oude Testament spreekt van Maroon.

Ligging. De ligging van de stad is onzeker. Zij wordt door sommige geleerden ten westen van Tiberias gezocht, hetzij dan op de 316 meter hoge Qarn Hattin, waar Saladin in 1187 de kruisvaarders beslissend versloeg, hetzij, op grond van de gelijkluidende naam, in de iets meer westelijk liggende ruïnes van het huidige Chirbet Madin (of Khirbet Madjan). Maar het is waarschijnlijk dat Chirbet Madin de plek is van Adama[2].

Een andere mogelijkheid is dat Madon dezelfde stad is als Meron. De oude Griekse vertaling (Septuagint) heeft 'Maroon' in plaats van 'Madon' (Joz. 11:1, 12:19) en in plaats van 'Merom' in Joz. 11:7. Een stadje met de naam Merom, vlakbij de wateren van Merom, is bekend uit Egyptische en Assyrische bronnen.

Ligging van Merom, waar Jozua de Kanaänitische noordercoalitie versloeg.

Bronnen

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 46, 48 is onder wijziging verwerkt op 29 dec. 2020.

J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007), s.v. Madon.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. J.J. Bimson, Encyclopedie van Bijbelse plaatsen (Kampen: Kok, 2007).