Makkabeeën (boeken)

Uit Christipedia

Makkabeeën is de naam van vier joodse boeken uit de oudheid: I t/m IV Makkabeeën. De boeken zijn vernoemd naar de joodse priesterfamilie, waarvan Judas de Makkabeeër (= 'Moker') de opstand tegen de Syrische overheersing leidde. I en II Makkabeeën zijn opgenomen in de Orthodoxe en Rooms-katholieke canons van de Bijbel.

I Makkabeeën 1:1-4

1 In die tijd ondernam de Macedoniër Alexander, de zoon van Filippus, vanuit het land van de Kittiërs een veldtocht tegen Darius, de koning van de Perzen en de Meden. Hij versloeg hem en werd koning in zijn plaats, na eerst alleen over Griekenland te hebben geregeerd. 2 Hij voerde tal van oorlogen, veroverde vestingen en doodde de koningen van de aarde; 3 hij drong door tot de uiteinden van de aarde en plunderde vele volken: de aarde durfde zich niet meer tegen hem te verzetten. Hij werd overmoedig, en in zijn trots 4 bracht hij een buitengewoon sterk leger op de been; hij maakte zich meester van landen, volken en vorsten en ze werden hem schatplichtig.

(Willibrordvertaling 1995)

I Makkabeeën, geschreven rond 100 v.Chr., geeft een (eenzijdig) verslag van de opstand en het herstel van het oude Joodse koninkrijk. Het wordt door Joden als historisch betrouwbaar gezien, maar niet als een deel van het Oude Testament. I Makkabeeën is als deuterocanoniek opgenomen in de Orthodoxe en Rooms-katholieke canons. De protestanten zien het boek als apocrief, zij hebben dezelfde bijbelboeken als de Joden.

II Makkabeeën beschrijft de periode van 180 tot 161 v.Chr. wanneer Judas een overwinning boekt op de Syrische generaal Nicanor. In de katholieke en orthodoxe traditie wordt het werk als canoniek beschouwd, maar protestanten wijzen het af.

Zie Tweede boek der Makkabeeën voor het hoofdartikel over dit onderwerp

III Makkabeeën speelt zich ongeveer vijftig jaar voor de Makkabeese opstand rond 217 v.Chr. af. Het boek beschrijft hoe de Egyptische koning Ptolemaeus IV Philopator op bovennatuurlijke wijze wordt weerhouden van wreedheden tegen de Joden in zijn land.

Zie Derde boek der Makkabeeën voor het hoofdartikel over dit onderwerp

IV Makkabeeën is geen historische beschrijving, maar geeft filosofisch commentaar op de eerste drie boeken.

Bron

Art. Makkabeeën op Wikipedia.nl. Hieruit is tekst verwerkt op 9 aug. 2013.