Man

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

De man is een geslachtelijk bepaalde variant van de mens.

Ge 1:27 En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. (SV)

Hij is de eerst geschapen variant. De eerste mens was een man, hij heette Adam. 

1Ti 2:13 Want Adam is eerst geformeerd, daarna Eva; (TELOS)

Hij werd geschapen op de zesde dag van Gods scheppingsarbeid.

Visueel gevoelig. Ten aanzien van het andere geslacht is de man visueel gevoelig aangelegd. Onderzoekster Shaunti Feldhahn legt dat uit: video (7 minuten, Engels gesproken)[1].

Huwelijkse plichten

Liefde

De gehuwde man heeft de plicht zijn vrouw lief te hebben.

Col 3:18  Vrouwen, weest aan uw mannen onderdanig, zoals het betaamt in de Heer, Col 3:19  Mannen, hebt uw vrouwen lief en weest niet bitter tegen hen. (Telos)

Efe 5:25  Mannen, hebt uw vrouwen lief, evenals ook Christus de gemeente heeft liefgehad en Zichzelf voor haar heeft overgegeven,  Efe 5:26  opdat Hij haar zou heiligen, haar reinigend door de wassing met water door het woord,  Efe 5:27  opdat Hij de gemeente voor Zich zou stellen, heerlijk, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks, maar opdat zij heilig en onberispelijk zou zijn. Efe 5:28  Zo behoren ook de mannen hun eigen vrouwen lief te hebben als hun eigen lichamen. Wie zijn eigen vrouw liefheeft, heeft zichzelf lief. Efe 5:29  Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt en koestert het, evenals ook Christus de gemeente.  Efe 5:30  Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Efe 5:31  ‘Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn’. Efe 5:32  Deze verborgenheid is groot, maar ik doel op Christus en op de gemeente.   Efe 5:33  In elk geval, ook u, laat ieder van u zijn eigen vrouw zo liefhebben als zichzelf; en de vrouw moet ontzag hebben voor haar man. (Telos)

Niet bitter. Een man moet niet bitter tegen zijn vrouw zijn. Dat zou haar leven met hem zwaar maken.

Christus tot voorbeeld. De gehuwde man heeft in Christus een voorbeeld van liefhebben. Hij heeft zelfs Zichzelf voor haar overgegeven. Dit getuigt van zelfverloochening, het belang van de ander voorop stellen; altruïsme en geen egoïsme.

Verzorging. Liefde tot zijn vrouw houdt in: verzorging, voeden en koesteren (Ef. 5:26-2). Een man die liefheeft is een man die zorgt.

Als zichzelf. De natuurlijke zelfliefde (Ef. 5:33) is een voorbeeld voor de liefde tot de eigen vrouw.

Met verstand

Zijn liefhebben moet gepaard gaan met het gebruik van zijn verstand, met verstandigheid.

1Pe 3:7  Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en bewijst hun eer, omdat zij ook medeerfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. (Telos)

Zijn vrouw is immers een zwakker vat. Merk op dat er staat 'zwakker'. Hij is zwak, zij is zwak, doch zij is zwakker dan hem. Zij heeft bijvoorbeeld minder spierkracht. Hij heeft hiermee te rekenen, als hij haar vraagt iets mee op te tillen.

Eer bewijzen

En bewijst hun eer (1 Petr. 3:7). De man heeft zijn vrouw eer te bewijzen, te waarderen en zijn waardering uit te spreken of op een andere manier te laten blijken.

Vrouwbeeld

Tegenover wat voor wezen vervult de man zijn plichten? Welke voorstelling heeft hij van haar? Deze voorstelling omtrent haar beïnvloedt zijn houding. Zijn gelovige vrouw behoort aan Christus toe. Zij heeft, dankzij Hem, een hoge stand en roeping. Zij is een mede-erfgename van de genade van het leven (1 Petr. 3:7), een heilige in Christus, een kind van God, een erfgename van God. Zij is van haar man, maar bovenal van Hem, die haar heeft liefgehad. Wanneer een man zijn vrouw zó beziet, zal hij geneigd zijn haar te behandelen naar haar waardigheid.

Nut en voordeel

Zoals het nuttig en voordelig is zijn eigen lichaam te verzorgen, zo is het voor een man nuttig en voordelig om zijn eigen vrouw lief te hebben. Als de man zijn vrouw niet liefheeft, bitter tegen haar is, niet verstandig met haar omgaat, dan kan de verhoring van zijn gebeden verhinderd worden (1 Petr. 3:7). Het is daarom in zijn eigen belang om zijn vrouw lief te hebben.

Meer weten

Jaap Dieleman, De echte man. Voor mannen die echt willen zijn en voor vrouwen die een echte man zoeken. Omvang: 160 blz.

Shaunti Feldhahn, Wat vrouwen moeten weten; over de gedachtewereld van mannen. Barnabas, 2006. Pagina's: 173. De gelovige schrijfster heeft enquêtes en interviews met meer dan duizend mannen gehouden.

Voetnoot

  1. Zelfde uitleg op deze video, in gesprek met een vrouw (Engels gesproken, 5 min.; Momlife Today, 2011). En deze video, in gesprek met een man (Engels gesproken, 21 min.; Life Today, 2015)