Marmer

Uit Christipedia

Marmer is een bekende, harde, fijne en voor polijsting bij uitnemendheid geschikte kalksteensoort.

Marmer

Woord. Het woord komt van het Griekse woord Μάρμαρος, Marmaros, dat "glanzende steen" betekent.

Kalksteen. Marmer is onder druk en hoge temperatuur omgevormd kalksteen, bestaande uit zuiver calciumcarbonaat. De temperaturen en drukken die nodig zijn om kalksteen om te vormen in marmer zijn dermate hoog dat eventueel in de kalksteen aanwezige fossielen vernietigd worden.

Herkomst. De steensoort kwam niet in het land van Israël, maar in de naburige gewesten voor.

Bouwsteen. Marmer is gewild als bouwmateriaal. Het is een kostbare bouwsteen. In de bouwwereld wordt de term marmer ook wel gebruikt voor andere bruikbare kalkachtige en niet-kalkachtige steensoorten.

Beeldhouwwerk. Marmer is ook gewild in de beeldhouwkunst, hoewel het een vrij harde steen is om handmatig te bewerken. Sinds de klassieke oudheid wordt witte marmer gebruikt in de beeldhouwkunst. Zowel Griekse als Romeinse beeldhouwers hadden een voorkeur voor dit materiaal, onder meer omdat het licht enkele millimeters in de steen doordringt.

Het witte marmer werd bij de Hebreeën (1 Kron. 29 : 2; Hoogl. 5: 15), gelijk ook bij de Perzen (Esth. 1: 6) en andere volken, gebruikt tot bevloering of bekleding, ook voor zuilen van praalgebouwen, en vormde daarom reeds in de oudheid een belangrijk handelsartikel (Openb. 18: 12).

Koning David van Israël had 'marmerstenen' (Statenvertaling; 'marmeren stenen', Herziene Statenvertaling) in overvloed bereid voor de bouw van Gods huis te Jeruzalem.

1Kr 29:2 Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereedgemaakt: het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren, het koper voor de koperen, het ijzer voor de ijzeren en het hout voor de houten voorwerpen, onyxstenen en andere stenen als opvulling, sierstenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmeren stenen in overvloed. (HSV)

De bruid in Hooglied zegt van de bruidegom:

Hoo 5:15  Zijn benen zijn als witmarmeren pilaren, gegrondvest op voetstukken van zuiver goud. Zijn gedaante is als de Libanon, uitgelezen als de ceders. (HSV)

Bronnen

Marmer, nl.wikipedia.org. Enige tekst hiervan is verwerkt op 10 mei 2018.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Marmer. De tekst van dit lemma is op 10 mei 2018 verwerkt.