Masturbatie

Uit Christipedia

Masturbatie is seksuele zelfbevrediging.

Halve bevrediging. Als je masturbeert, bevredig je alleen jezelf. Volle bevrediging is er alleen in de intieme omgang met de huwelijkspartner.

Verslavend. Veel mensen zijn verslaafd geraakt aan het bevredigen van hun seksuele begeerten door te masturberen. Velen maken daarbij niet eens gebruik van pornografie. Ze zijn slaven van hun eigen begeerten en niet in staat om weerstand te bieden tegen de drang. Sommigen van hen voelen zich beschaamd en gefrustreerd. Anderen hebben moeite om er een normaal sociaal leven op na te houden, omdat zij een geheim hebben: ze zijn verslaafd aan zelfbevrediging.

Fantasie. Als we masturberen, richten we ons denken op onze lichamelijke begeerten en dringen zich beelden van seks en naakte lichamen aan ons op. Naarmate we vaker masturberen, worden deze beelden scherper en indringender en kunnen ze door de duivel worden gebruikt om ons bij de Heer weg te trekken. Vergelijk:

Ex 20:17  ... U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, ... noch zijn dienares, ... (HSV)

De 5:21  En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten ... op zijn dienares.. (HSV).

Mt 5:28  Maar Ik zeg u, dat ieder die een vrouw aanziet om haar te begeren, al overspel met haar gepleegd heeft in zijn hart. (Telos)

Beoordeling. Zelfbevrediging wordt als zodanig niet in de Bijbel verboden. Maar masturberen kan tot verslaving leiden. Masturbatie neemt de "druk" slechts tijdelijk weg, waarna deze weer snel terugkeert. Wie van masturberen een gewoonte maakt, zal aan de drang weer toegeven, en zo verder. Dit is niet anders dan een verslaving aan het vlees. Wij zijn echter geroepen om vrij te zijn. Bovendien gaat masturberen meestal gepaard met seksuele fantasieën waarin men seksueel contact heeft met een ander. Als deze ander niet je eigen man of vrouw is, heb je een probleem (vgl. Matth. 5:28, hierboven aangehaald). Het verlangen naar lichamelijke intimiteit met iemand van het andere geslacht dient bevredigd te worden in het huwelijk. Wie alleenstaand is en brandt van begeerte, moet op zoek gaan naar een huwelijkspartner. Laten zij trouwen, schrijft de apostel Paulus. Niet: laten zij zichzelf bevredigen.

1Co 7:8  Maar tot de ongetrouwden en de weduwen zeg ik: Het is goed voor hen, als zij blijven zoals ook ik.  1Co 7:9  Maar als zij zich niet kunnen onthouden, laten zij trouwen; want het is beter te trouwen dan van begeerte te branden. (Telos)

Opvattingen onder christenen. In christelijke kringen treft men vaak de opvatting aan dat masturbatie geen zonde is en in bepaalde gevallen zelfs geoorloofd is. Sommigen geloven dat masturbatie acceptabel is:

    1. Voor alleenstaanden: om stress te verlichten

    2. Voor getrouwde mensen die gedurende een lange periode van hun partner gescheiden zijn: om seksuele spanningen te vermijden bij afwezigheid van de partner

    3. Om seksuele misdrijven te voorkomen.

Iemand stelde eens onomwonden dat God masturbatie aan de mens heeft gegeven om "van seks te genieten voor het huwelijk". Als we zo'n mening verkondigen, bevorderen we slavernij van het vlees.

Masturberen wordt soms vergelijken met eten van voedsel. Masturberen is evenmin zondig als eten. Maar als we onszelf aan eten te buiten gaan, worden we slaven van het eten. We moeten daarom eten met mate en niet stoppen met eten. Evenzo moeten we onze gewoonte om te masturberen beheersen en ervoor zorgen dat we er geen slaaf van worden. Er is een groot probleem met deze redenering: eten is noodzakelijk om in leven te blijven. Als we niet eten, gaan we dood. Seks is geen levensnoodzaak, maar een verlangen.

Anderen stellen dat masturbatie zonde is. Dat is echter niet hard te maken op grond van de Schrift. Wel kan zelfbevrediging gepaard gaan / leiden tot onbetamelijk seksuele fantasie en ook leiden tot masturbatieverslaving. En dat is niet goed.

Bevrijding van masturbatieverslaving. Als we ons lichaam in dienst stellen van de gerechtigheid, worden we slaven van de gerechtigheid. Dus, offer je lichaam als levend dankoffer; stel je lichaam in dienst van God, en je "verslaving" aan Christus die hieruit resulteert, zal je vrij maken van je verslaving aan het vlees.

De vrucht van de Geest, die in elke gelovige woont, is, onder andere, zelfbeheersing.

Ga 5:22  Maar de vrucht van de Geest is: liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. (Telos)

De apostel Petrus moedigt ons aan, om bij onze kennis te voegen 'de zelfbeheersing' en hierbij 'de volharding'.

         2Pe 1:6  en bij de kennis de zelfbeheersing, en bij de zelfbeheersing de volharding, en bij de volharding de godsvrucht, (Telos)

Vermijd situaties, seksueel prikkelende beelden op tv of internet, erotische romans en dergelijke, die ons tot onreine gedachten aanzetten. Richt je op andere zaken, die je seksuele verbeelding niet prikkelen. Verdiep je in Gods woord.

Om stress te verminderen is lichaamsbeweging een gezond alternatief aangezien daarbij het stofje endorfine wordt aangemaakt waardoor je je prettiger voelt en minder stress zult ervaren.

Als je getrouwd bent, wend je tot jouw man of vrouw om te genieten van seksuele intimiteit binnen het huwelijk.

1Co 7:5  Onttrekt u niet aan elkaar, tenzij dan met onderling goedvinden, voor een tijd, opdat u zich aan het gebed wijdt en daarna weer samen bent, opdat de satan u niet verzoekt, omdat u zich niet kunt onthouden. (Telos)

"Op de lange duur is", aldus Mike Cleveland[1], "het eenvoudiger om ons compleet te onthouden van zelfbevrediging dan om "minder vaak te masturberen" of op de een andere manier ons vlees in bedwang te houden."

Getuigenissen. Twee getuigenissen[2]:

"Ik raakte in de problemen toen onze jeugdouderling mij vertelde dat masturbatie niet in de Bijbel wordt genoemd en God deze praktijk om die reden niet veroordeelt. Hij vertelde mij dat wij niet zondigen, zolang we tijdens het masturberen denken aan onze toekomstige echtgenoten/echtgenotes. In het begin masturbeerde ik niet veel - slechts een keer per week. Ik voelde me daarna heel schuldig en had het gevoel toe te geven aan de zonde in plaats van te strijden tegen de begeerten van het vlees, maar die ouderling had mij verteld dat het een "hulpmiddel" was en dat het seksuele misdrijven kon voorkomen, wanneer er "correct" gebruikt van werd gemaakt. In mijn naïviteit geloofde ik hem. Ik kwam er al snel achter dat het "in dienst stellen van mijn lichaam" aan zelfbevrediging mijn verlangens niet voor lange tijd kon bevredigen of de druk verlichtte – integendeel – hoe vaker ik masturbeerde, hoe meer ik er verstrikt in raakte.

Ik weet echt niet wat er precies gebeurde – maar toen ik op een dag voor de derde keer masturbeerde aan de kant van een boerenweggetje, besefte ik ineens dat ik verslaafd was geraakt aan masturbatie. Wat onschuldig was begonnen met volledige religieuze goedkeuring was tot een valstrik uitgegroeid die mijn geestelijk leven volledig verstikte.

Ik zou willen dat deze ouderling Gods Woord op de goede manier had uitgelegd, zelfs al had dat hem minder populair gemaakt. Ik zou willen dat hij aan mij had uitgelegd dat ik onwaardig was om Jezus' discipel te zijn, als ik toegaf aan de begeerten van mijn vlees en niet dagelijks Zijn kruis opnam. Ik zou willen dat hij mij had verteld over verslaving – dat we slaven zijn van datgene waaraan wij onze lichamen offeren. Ik zou willen dat hij me gewoon had verteld dat het zoveel gemakkelijker is om je geheel en al van masturbatie te onthouden – dat wil zeggen dat masturbatie niet tot de keuzemogelijkheden van een christen behoort – dan te proberen je te "beheersen" en "het alleen onder bepaalde omstandigheden te doen". Had hij maar niet steeds dat ene zinnetje herhaald "Het staat niet in de Bijbel" en ons gewoon de principes uit de Schrift onderwezen.

Ik maak die jeugdouderling geen verwijten. Mijn eigen zondige hart omarmde de boodschap die hij preekte en ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen daden. Ik wou dat ik een kind van God had ontmoet dat mij had geholpen om mij te onthouden en mijn vlees te kruisigen, in plaats van deze praktijk te rationaliseren en goed te praten."

Iemand anders schreef:

"Elke keer als ik de aandrang krijg om te masturberen, bezwijk ik hiervoor. Ik heb er al vele jaren tegen gestreden en ook al heb ik een aantal tijdelijke overwinningen behaald, toch heb ik deze verleiding nooit helemaal kunnen uitroeien. Ik verlang ernaar om mijn leven in dienst te stellen van Christus en dat kan ik niet doen, voordat ik deze demon heb verslagen. Daarnaast wil ik rein blijven voor mijn toekomstige vrouw en als ik doorga op deze weg, weet ik dat deze wens niet zal kunnen waarmaken."

Meer informatie

Setting Captives Free (SCF), een organisatie die zich bezig houdt met hulp aan mensen die lijden onder diverse verslavingen. Het doel is mensen te helpen die willen breken met hun zondige gewoonte om te komen tot een leven in de vrijheid die de genade van Jesus Christus ons biedt.

Bron

De eerste versie van de tekst gaat terug op de bewerking van een artikel van Mike Cleveland, stichter en president van Setting Captives Free.

Voetnoten


  1. Oprichter van Setting Captives Free (SCF), een christelijke organisatie die seksverslaafden helpt om vrij te worden.
  2. Ontleend aan een artikel van Mike Cleveland.