Mesopotamië en Peleg

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 2 aug 2019 om 18:40 (Nieuwe pagina aangemaakt met 'De gedachte dat Peleg geboren zou zijn tijdens de mislukking van de torenbouw, is een voor de hand liggende gedachte. De chronologie, overeenkomstig Gen. 11 in comb...')
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

De gedachte dat Peleg geboren zou zijn tijdens de mislukking van de torenbouw, is een voor de hand liggende gedachte. De chronologie, overeenkomstig Gen. 11 in combinatie met 1 Kron. 1:19, geeft tot die gedachte op het eerste gezicht aanleiding. Op grond van een andere interpretatie van de Bijbelse tekst kan men tot een ander geboortejaar komen dan het jaar van de mislukking van de torenbouw, namelijk 2659 v. Chr. (Zie Chronologie: Noach tot Abraham)

De 'verdeling der aarde' bij de geboorte van Peleg was dermate ingrijpend dat hij daarnaar werd vernoemd. De gebeurtenis vormde een keerpunt in de geschiedenis van de aarde en de mensheid. Het vond plaats, toen hij werd geboren, niet later tijdens zijn leven. Alleen zijn naam werd namelijk daaraan verbonden en niet die van zijn broer Joktan, zijn vader Heber of zijn zoon Rehu, die allen Peleg gekend hebben.

Het was een periode van voorspoed in Mesopotamië. Het was de periode van het laatchalocolithicum, Ninevé V of Uruk III en in Egypte Nagada III (of misschien de daarop volgende predynastieke periode ).

In plaats van de oorzaak van 'de verdeling' te zoeken in het mislukken van de torenbouw, moet men eerder denken aan een letterlijke herschikking van land en water. De botsing van het Afrikaanse continent tegen Europa, ongeveer 800 jaar voor de geboorte van Peleg, had in de loop der tijd tussen de continenten nieuwe spanningen doen ontstaan, die een reactie op de botsing te weeg brachten. Bewegingen in de aardkorst brachten een enorme zee aan continentaal water (restant van de Tethyszee in het gebied waar nu het Aralmeer, de Kaspische Zee en de Zwarte Zee liggen) in het noorden in beweging en maakte voor dat water bovendien een verbinding met de Middellandse Zee, die op zijn beurt weer toegang verkreeg tot de Atlantische Oceaan. Enorme watermassa's stortten zich in het bekken van de Middellandse Zee. Grote delen land, onder andere tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee, kwamen droog te liggen, zodat er een brede landbrug naar het noorden ontstond. Mogelijk kreeg Mesopotamië eveneens enorm veel water te verwerken. Mesopotamië ontkwam niet aan de gevolgen. De periode van grote sociale onrust, gepaard aan een culturele breuk, wordt aangeduid als de periode van  Djemdat Nasr. Het valt bij opgravingen op dat na Djemdat Nasr Mesopotamië werd bedekt door een laag klei. Omdat de zeespiegel ging stijgen kan het water Mesopotamië ook vanuit het zuiden hebben bedreigd. In Egypte zijn voorwerpen gevonden die kenmerkend voor de periode van Djemdat Nasr waren. Dit duidt er op dat immigranten uit Mesopotamië Egypte bereikten in een tijd dat de eerste dynastie zich ontwikkelde.

Vanaf de geboorte van Peleg (2659 v. Chr.) ging de kaart van Europa en Azië veel lijken op de tegenwoordige kaart. Samenhangend met 'de verdeling' kwam aan de ijstijd in Noord-Europa een eind en begon het holoceen. De gemiddelde temperatuur steeg. Het nieuwe klimaat in Europa gaat de geschiedenis in als het preboreaal . Algemeen laat men het holoceen ca. 11.000 jaar geleden beginnen. Het valt op dat de Chinese tijdrekening begint bij 2697 v. Chr. Dit jaar nadert heel dicht het jaar van 'de verdeling der aarde'.

In Mesopotamië begon het vroegbrons en tevens de vroegdynastieke periode met de ontwikkeling van zelfstandige stadstaten, die elkaar beconcurreerden. In Egypte begon de vroeg-dynastieke periode met de vestiging van de eerste dynastie.