Metreet

Uit Christipedia

Metreet, meervoud metreten, is een Griekse inhoudsmaat van ongeveer 40 liter[1]. Het is een maat voor vloeistoffen.

De Griekse term is μετρητης, me’tretes, van het werkwoord metreo = meten, toemeten. ‘Metreten’ komt alleen voor in Joh. 2:6.

De Griekse metreet, die uit Attika stamde, was ongeveer gelijk aan de Hebreeuwse bat (Grieks βάτος, batos), eveneens een inhoudsmaat voor vloeibare waar.

De watervaten waarvan het water door een wonder van de Heer Jezus in wijn veranderde, hadden elk een inhoud van 2 of 3 metreten.

Joh 2:6 Nu waren daar zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de Joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. (TELOS)

Elk vat bevatte ongeveer 2 x 40 = 80 liter of 3 x 40 = 120 liter. Tesamen hadden de vaten zo’n 6 x 80 = 480 tot 6 x 120 = 720 liter water, nauwkeuriger: zo’n 500 tot 700 liter water[2]. Deze hoeveelheid veranderde de Heer Jezus in wijn. Omgerekend in flessen à 0,75 liter: afgerond zo'n 670 tot 930 wijnflessen.

Voetnoten

  1. De aantekening van Willibrord95-vertaling zegt “ongeveer 40 liter”. Een voetnoot van de Herziene Statenvertaling zegt: “ruim 39 liter”. De aantekening van de Petrus Canisius vertaling heeft “waarschijnlijk 36,4 liter”. Het Griekse-Nederlandse lexicon van de Online Bible heeft “ongeveer 38 liter”. Het Grieks-Duitse Strongs lexicon van de Online Bible heeft “39,39” liter. Het Grieks-Franse Strongs lexicon van de Online Bible vermeldt “ongeveer 40 liter”. De Elberfelder Bibel mit Erklärungen (2011) heeft “ongeveer 39 liter”. Het artikel Ancient Greek Units of Measurement op de Engelse Wikipedia heeft 39,3 liter.
  2. Tot deze schatting van de hoeveelheid komt de Elberfelder Bibel mit Erklärungen (2011).