Montanisme

Uit Christipedia

Het montanisme is een vroeg-christelijke religieuze beweging die een strenge zedenleer voorstonden. De montanisten zijn vernoemd naar de Frygiër Montanus (overleden ca. 195). Ze traden op in het midden der tweede eeuw.

Vlucht bij vervolging stond volgens hen gelijk met afval. Grote misdadigers (o.a. apostaten of afvalligen, moordenaars en echtbrekers) mochten, volgens hen, nooit meer in de gemeenschap van de gelovigen worden opgenomen. Want afval, echtbreuk en moord waren zware zonden. De vrees voor voor het naderend Oordeel begunstigde het rigorisme (de gestrengheid).

Bron

H.M.H. Bartels, Geschiedenis der Katholieke Kerk (Venloo: G. Mosmans senior, 1926) blz. 56-57. Enige tekst hiervan is onder wijziging verwerkt op 10 nov. 2019.

Meer informatie

Montanisme, nl.wikipedia.org