Nereus

Uit Christipedia

Nereus was een christen te Rome, door Paulus gegroet in zijn brief aan de heiligen aldaar.

Naam. De Griekse naam is Νηρευς, Nereus. De betekenis is onzeker, er zijn verschillende opgaven: "klomp"[1], "lamp"[2], "die niet stroomt"[3], "nat"[4][5], "zwemmer"[6]. De naam komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 16:15.

Ro 16:15 Groet Filologus en Julias, Nereus en zijn zuster, en Olympas, en al de heiligen bij hen. (Telos)

Nereus was de naam van een pre-Olympische zeegod in de Griekse mythologie. Deze god had het bovenlijf van een man en het onderlijf van een vis. De naam Nereus komt als naam van vrijgelatenen voor op inschriften van de keizerlijke huishouding in het Romeinse rijk[4][7].

Nereus was ook de naam van een christensoldaat te Rome die leefde in de 2e en 3e eeuw na Christus en die samen met zijn broer Achilleus, eveneens een soldaat, om hun geloof verbannen werden en stierven in 304 n.C.[8]

Voetnoten

  1. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Online Bible Greek Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  4. 4,0 4,1 Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  5. James Strong, The Exhaustive Concordance of the Bible (1890).
  6. 'Zwemmer' zou kunnen als Nereus is afgeleid van νέειν, néein = zwemmen. Zie Nereus (mythologie), geraadpleegd op 30 mei 2022.
  7. A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament. Onderdeel van de Online Bible van Importantia Publishing.
  8. Zie Nereus en Achilleus van Rome op Wikipedia.nl, geraadpleegd op 30 mei 2022.