Netofa

Uit Christipedia

Netofa was een stad nabij Bethlehem in Juda die werd herbewoond door de Joodse ballingen die met Zerubbabel uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd.

De Hebreeuwse naam is נטפה, Netofah. De plaatsnaam betekent "druppen". De naam komt 2x in de Bijbel voor. Het Strongnummer is 05199.

De inwoners van Netofa heten Netofatieten, in de Statenvertaling geschreven Netofathieten.

Ne 12:28  De nakomelingen van de zangers verzamelden zich, zowel vanuit het omliggende gebied van Jeruzalem als vanuit de dorpen van de Netofatieten, (HSV)