Nieuwe Bijbelvertaling (2021)

Uit Christipedia

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2021, afgekort NBV21, is de herziene versie van de eerste uitgaaf in 2004 van de Nieuwe Bijbelvertaling.

De verbeterde versie kwam in oktober 2021 op de markt. De koning van Nederland naam in die maand een exemplaar in ontvangst.

Zie Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) voor het algemene artikel over deze vertaling.

Zie Nieuwe Bijbelvertaling (2004)) voor de eerste versie, die uit 2004.

Standaard voor 21 eeuw. Deze verbeterde versie van de Nieuwe Bijbelvertaling moet de standaard Nederlandstalige Bijbel voor de rest van de 21e eeuw worden.

Veranderingen

Bij de herziening heeft men zijn voordeel gedaan met de reacties van duizenden lezers op 3500 passages. Het resultaat van de wijzigingen is, volgens een meewerkende Bijbelvertaler, "het een meer zorgvuldige en nauwkeurige versie is van de NBV uit 2004"[1], die "op bepaalde punten beter aansluit bij de traditie en meer bijbelgetrouw is geworden"[1]. Er is hier en daar minder invulling gegeven aan bepaalde woorden.

De meest geuite klacht over de eerste versie van de NBV was het ontbreken van de 'eerbiedshoofdletters' bij het verwijzen naar God, de Heer Jezus of de Heilige Geest. Hoewel de brontekst geen onderscheid tussen hoofd- en kleine letter kent, is de eerbiedshoofdletter weer ingevoerd in de NBV21[2].

Een ander voorbeeld van wijziging. In Jona 1:9 staat in de 2004-versie: ‘De God die de zee en het land gemaakt heeft’. In het Hebreeuws staat daar letterlijk niet ‘het land’ maar ‘het droge’. In de NV21 staat nu: ‘de zee en het droge’. De combinatie 'de zee en het droge' komt ook op twee andere plaatsen in de Bijbel voor.

Meer informatie

Gratis de lezen is de NBV21:

  • in de MijnBijbel-app van het Nederlands Bijbelgenootschap
  • op Bijbel.NBV21.nl.

Bron

Cor Hoogerwerf vertaalde deel NBV21: "Geoefende lezer legt nu makkelijker verbanden", op: CIP.nl, 13 okt. 21.

Voetnoten

  1. 1,0 1,1 Cor Hoogerwerf vertaalde deel NBV21: "Geoefende lezer legt nu makkelijker verbanden", op: CIP.nl, 13 okt. 21.
  2. Over de redenen voor het al of niet gebruiken van de eerbiedshoofdletters, zie Cor Hoogerwerf vertaalde deel NBV21: "Geoefende lezer legt nu makkelijker verbanden", op: CIP.nl, 13 okt. 21.