Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)

Uit Christipedia

De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) is een vertaling van de Bijbel uit de grondtalen in het Nederlands, die in 2004 is uitgegeven en bedoeld was om de standaardbijbelvertaling voor protestanten en katholieken te worden.

De NBV zou de katholieke Willibrordvertaling uit 1978 en 1995 moeten aflossen alsook de protestantse 'nieuwe vertaling' van het Nederlands Bijbelgenootschap uit 1951. De vertaling is de eerste interconfessionele Bijbelvertaling in het Nederlandse taalgebied: protestanten en katholieken hebben eraan gewerkt. De NBV is uitgegeven door het Nederlands Bijbelgenootschap, de Katholieke Bijbelstichting, het Vlaams Bijbelgenootschap en de Vlaamse Bijbelstichting.

Men heeft getracht trouw te blijven aan de oorspronkelijke tekst ('brontekstgetrouw') en een vertaling op te leveren in gangbaar Nederlands ('doeltaalgericht'').

Aan de vertaling werd sinds 1993 gewerkt. In 1998 verscheen een eerste deeluitgave onder de naam 'Werk in uitvoering', die veel discussie losmaakte. Het Nederlands Bijbelgenootschap wilde dat er in 2016, twaalf jaar na het verschijnen van de eerste uitgave, een wijziging van de NBV kwam, die evenwel geen ingrijpende herziening zou zijn.

In 2021 verscheen een grote herziene versie, zie Nieuwe Bijbelvertaling (2021).

Voor de versie uit 2004, zie Nieuwe Bijbelvertaling (2004).