Obed-Edom

Uit Christipedia

Obed-Edom is in de Bijbel de naam van twee verschillende mannen:

1. de Gethiet genaamd, in wiens huis de ark drie maanden bewaard werd, van waar zij door David naar Jeruzalem werd overgebracht.

1Kr 13:13 Daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar hij liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Gethiet. 1Kr 13:14 Zo bleef de ark van God bij het gezin van Obed-Edom, in diens huis, drie maanden lang;en de HEERE zegende het huis van Obed-Edom en alles wat hij had. (HSV)

Vermoedelijk is hij dezelfde, die de zoon van Jeduthun heet, een Leviet was, voor de ark uitging met muziekinstrumenten, en later met zijn broeders en kinderen de betrekking van wachter of poortier bij het heiligdom bekleedde;

2. schatbewaarder van koning Amazia van Juda.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Obed-Edom' is op 16 feb. 2018 verwerkt.