Gethiet

Uit Christipedia

Een Gethiet of Gatiet is een inwoner van de Filistijnse stad Gath. Ithai, die David trouw blijf bij de opstand van Absalom, was een Gethiet.

Het Strongnummer is 01663. De Hebreeuwse naam is גתי, Gittiy, en betekent "behorend aan Gath". De naam komt 10x voor in het Oude Testament. Het meervoud is Gethieten of Gatieten. De Statenvertaling heeft 8x Gethiet, 1x Gethieten en 1x Gathiet. De NBG51-vertaling heeft 8x Gatiet, 1x die van Gat en 1x Gatieten. De Engelse naam is Gittite.

Een inwoner van de Levietenstad Gath-Rimmon, als Obed-Edom, werd ook een Gethiet genoemd.
1Kr 13:13 Daarom liet David de ark niet bij zich in de stad van David brengen, maar hij liet hem uitwijken naar het huis van Obed-Edom, de Gethiet. (HSV)

Bron

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.