Onesiforus

Uit Christipedia

Onesíforus (= 'Nut aanbrengend') was een christen die de gevangen apostel Paulus in Rome opzocht en hem verkwikte. Hij wordt genoemd in 2 Tim. 1:16-18; 4:19. Verder is hij onbekend.

Zijn naam in de Griekse brontekst van het Nieuwe Testament is Ονησιφορος, Onesiphoros (klemtoon op si) en betekent "nut aanbrengend" of "voordeel aanbrengend"[1], "nut gevend"[2], "die een profijt aanbrengt", "nuttig"[3] , "een voordeel inbrengend"[4]. De naam wordt 2x genoemd, zie de aangehaalde Schriftplaatsen hieronder. Het Strongnummer van de naam is G3683. In het Engels is de naam: Onesíforus.

Onesíforus is, in overeenstemming met de betekenis van zijn naam, de apostel Paulus tot nut geweest.
2Ti 1:16  Moge de Heer het huis van Onesíforus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft; 2Ti 1:17  maar toen hij in Rome kwam, heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden.  2Ti 1:18  Moge de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. En hoeveel diensten hij in Efeze bewezen heeft, weet jijzelf het best. (Telos)
2Ti 4:19  Groet Prisca en Aquila en het huis van Onesiforus. (Telos)
Het 'huis' van Onesíforus is zijn gezin en eventuele dienstknechten en naaste familie.

Voetnoten

  1. D. Harting, Grieks Woordenboek op het Nieuwe Testament (1861-1863). Opgenomen als Grieks-Nederlands handwoordenboek op het Nieuwe Testament in Online Bible (uitgeverij Importantia).   
  2. Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  3. Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).
  4. Griechisch-Deutsch Strongs Lexikon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.