Oorsprong

Uit Christipedia

Oorsprong kan betekenen: 1. aanvang, begin, ontstaan, zoals in "de oorsprong van een rivier"; 2. aanleiding; of 3. herkomst[1].

Wij mensen willen weten waar we vandaan komen. We zijn op zoek naar onze oorsprong, onze ‘roots’, de wortels van ons bestaan. Waarom? Omdat we ergens denken: Als we weten wat onze oorsprong is, dan hebben we een antwoord of een begin van een antwoord op de vraag: Wat is de zin van ons leven. Waarvoor zijn we hier?

Gods Woord geeft ons informatie over onze oorsprong, het ontstaan van de wereld, de planten, de dieren en de mensen. Zie Genesis. Ook veel buitenbijbelse mythen, religieuze boeken en volksverhalen gaan over het ontstaan van de wereld. En ook de wetenschap heeft antwoorden gegeven en zich aan speculaties gewaagd.

Wie was erbij toen de wereld en de mens ontstond? Het antwoord op de vraag “Wie was erbij?” vinden we in het eerste vers van de Bijbel. God was erbij. “In het begin schiep God” staat er.

Het boek Genesis is Gods eenvoudige getuigenis over hoe Hij hemel en aarde, flora en fauna en de mens maakte, hoe het kwaad en het lijden in de wereld zijn gekomen, hoe God erop reageerde en wat Gods plan is.

Adoptiekinderen gaan vaak op zoek naar hun ouders, naar hun biologische wortels. Wie zijn mijn vader en moeder? Waarom hebben ze mij afgestaan? Levensvragen.

Als mensen willen we weten wie onze ouders zijn, maar we nemen er echter ten diepste geen genoegen mee. We willen meer weten. Waar komen mijn ouders vandaan? Zij hebben mij niet geschapen, ze hebben mij verwacht en gedragen, maar niet geschapen. Daarom, wie is mijn Schepper? In Nederland zijn 600 onderzoekers verdeeld over 15 instituten bezig om het menselijk brein te ontrafelen[2]. Maar wie heeft dat complexe menselijk brein ontworpen? Wie heeft mij ontworpen in de schoot van mijn moeder?

De Bijbel geeft, reeds in het eerste boek ervan, het antwoord. “In het begin schiep God…”. Gelukkig is de mens die dit weet en op die God vertrouwt.

Parabel. Een jong boompje vroeg zich af: Wie ben ik? Waarvoor ben ik hier? Wat is de zin van mijn leven? Het boompje had van andere boompjes gehoord dat hij uit een zaadje was ontkiemd. Hij kwam voort uit de schoot van de aarde. Maar hoe kwam dat zaadje daar, vroeg het boompje zich af? Hij wist nu wel iets, maar nog niet genoeg.

In de omgeving van het boompje stond een grote boom vol loof en vruchten. Uit deze grote boom viel een blaadje. Het kwam terecht in de buurt van het boompje. Het boompje zag dat er iets op geschreven stond. Hij las: “Eens wierp ik een zaadje in de aarde. Uit dat zaadje ben jij geworden. Jij mag worden zoals ik, opgroeien en vrucht dragen en samen met mij genieten in het licht van de zon.” Het boompje verblijdde zich over dit antwoord. Hij wist nu waarvoor hij hier was, zijn leven had een oorsprong en een toekomst gekregen. Zijn oorsprong was die grote boom. Zijn toekomst was te worden als die grote boom.”

Voetnoot

  1. VanDale.nl, geraadpleegd 22 nov. 2019.
  2. Teleacprogramma, juli 2001