Opgroeien

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 7 sep 2022 om 17:01
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Opgroeien of opwassen is groeiende groeiende omhooggaan, opschieten, langer, groter worden. Dat kan men zowel in letterlijke of figuurlijke zin verstaan.

De uitdrukking "opgroeiende jeugd" behelst zowel de gedachte aan lichamelijke groei als aan rijping tot de volwassenheid.

Vlaams agentschap Opgroeien

"Voor galg en rad opgroeien" slaat op een opgroeien tot een booswicht, crimineel. Hier wordt 'opgroeien' in figuurlijke zin verstaan.

1Co 14:20  Broeders, weest geen kinderen in uw overleggingen, maar weest kleine kinderen in de boosheid, en wordt in uw overleggingen volwassenen. (Telos)

Persoonlijke geestelijke groei

Het doel van ons geestelijk opgroeien is 'behoudenis', zonen worden van de Vader, volmaakt worden als Hem, worden als Zijn Zoon Jezus.

1Pe 2:2  Verlangt als pasgeboren kinderen naar de woordelijke, onvervalste melk, opdat u daardoor opgroeit tot behoudenis; (CP[1])

Mt 5:44  Maar Ik zeg u: hebt uw vijanden lief en bidt voor hen die u vervolgen,  Mt 5:45  opdat u zonen wordt van uw Vader die in de hemelen is; want Hij laat zijn zon opgaan over bozen en goeden en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Mt 5:46  Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? Mt 5:47  En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer? Doen ook de volken niet hetzelfde? Mt 5:48  Weest u dan volmaakt zoals uw hemelse Vader volmaakt is. (Telos)

Het geestelijke levensmiddel om geestelijk op te groeien is de kennis van God, vooral te verkrijgen uit Gods woord.

Col 1:10  om de Heer waardig te wandelen tot al zijn welbehagen, terwijl u in alle goed werk vrucht draagt en opgroeit door de kennis van God, (...) Col 2:19  terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit Wie het hele lichaam, door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden, opgroeit met de groei van God. (Telos)

In het ouderlijk huis "met het geloof zijn opgegroeid", wil zeggen dat men er zeer mee vertrouwd is, dat het met de paplepel is ingegeven, maar behelst niet noodzakelijk dat men zelf geestelijk is opgegroeid.

         Mt 13:30  Laat beide samen opgroeien tot de oogst; en in de oogsttijd zal ik tot de maaiers zeggen: Verzamelt eerst de dolik en bindt het in bossen om het te verbranden, maar brengt de tarwe bijeen in mijn schuur.

Gemeentelijke groei

Ook de Gemeente van Christus maakt in verbondenheid met Christus en door Hem en tot Hem, een groei door.

Efe 2:21  in Wie het hele gebouw, goed samengevoegd, opgroeit tot een heilige tempel in de Heer; (Telos)

Het 'tot Hem' komt tot uitdrukking in deze woorden van de apostel Paulus:

Efe 4:15  maar terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde, in alles opgroeien tot Hem die het hoofd is, Christus, (Telos)

Bron

Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.