Ornan

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 20 apr 2024 om 19:27 (→‎Voetnoot)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)
Koning David koopt de dorsvloer van Arauna de Jebusiet, 2 Samuel 24: 24-25. Schilderij van William Brassey Hole.

Ornan of Arauna was een Jebusiet, wiens grond met dorsvloer David kocht om er een altaar te bouwen. Op deze plaats werd later het huis van God gebouwd.

Schriftplaatsen: 1 Kron. 21: 15-28; 22:1; 2 Kron. 3: 1.

Ornan betekent "vlug, vluchtig, buigzaam"[1]of "licht was bestendigd" of "hun pijnbomen"[2]. De naam komt 12x voor in de Bijbel. Het Strongnummer is 0771.

In 2 Sam. 24: 18-24 wordt hij Arauna genoemd. (In het Engels: Araunah.)

2Sa 24:18 Op die dag kwam Gad tot David en zeide tot hem: Ga heen, richt een altaar op voor de HERE op de dorsvloer van de Jebusiet Arauna. (SV)

In 2 Samuel staat dat David de dorsvloer en de ossen kocht voor vijftig sikkels zilver. Hij bouwde daar een altaar en offerde brandoffers en vredeoffers, zonder dat er iets wordt gezegd over het bouwen van een huis voor Jahweh op die plaats. In Kronieken staat dat David aan Ornan 600 sikkels goud gaf voor zijn plaats. In 2 Kron. 3: 1-2 leren we dat de dorsvloer op de berg Moria lag en dat de plek door David was bereid voor de tempel, die door Salomo werd gebouwd. Derhalve omvatte 'de plaats' een veel groter stuk grond dan nodig was voor Davids altaar, en misschien ook de woning van Arauna. Van de plek zei David:

1Kr 22:1 ... Dit hier is het huis van de HEERE God, en dit is het brandofferaltaar voor Israël. (HSV)

De plek maakt misschien deel uit van wat tegenwoordig het Tempelgebied wordt genoemd.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Araunah. Tekst hiervan is vertaald en verwerkt op 25 maart 2018.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Ornan. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.