Oven

Uit Christipedia

Een oven is een ruimte, bestemd voor het verhitten, drogen, bakken enz. van verschillende zaken[1].

1. De bakoven (Lev. 2: 4; 25 : 26. Klaagl. 5: 10. Matth. 6: 30).

Provided ID could not be validated.
Hoven baking traditional bread in the Atlas Mountains of Morocco. Youtube.com: João Leitão, 4 april 2008. Duur: 4 min. 57 sec. Toont de traditionele wijze van bakken van marokkaans brood in een oven. 

2. Een oven om te verwarmen, een kachel, kende men in het Nabije Oosten niet, men had er een vuurpot (Jer. 36: 22 vv.).

3. Tichelovens worden genoemd in 2 Sam. 12: 31. Jer. 43: 9. Nah. 3 : 14.

4. De oven van den pottenbakker (Sirach 27 : 6; 38 : 34).

Sadrach, Mesach en Abednego in de vurige oven. Een vierde persoon verschijnt en is bij hen. De vrienden worden bewaard en komen ongeschonden uit de oven.

5. Met de smeltovens van de arbeider in metaal wordt vergeleken: de beproeving door God (Spr. 17: 3. Wijsheid van Jezus Sirach 3: 6, vgl. Jes. 48 : 10); de mond van de lofzeggende (Spr. 27: 21), (voor de wijzen, die door lof beschaamd worden, zodat lof hun een reinigingsvuur wordt, hen nog meer aandrijft om zich te reinigen en onberispelijk te wandelen, vgl. 1 Sam. 18: 7: 30); het vuur van Gods toorn over Israel (Ezech. 22: 18-22).

Abraham. Bij de verbondssluiting van God met Abraham ging een rokende oven tussen de stukken van de geslachte dieren door.

Ge 15:17  En het geschiedde, dat de zon onderging en het duister werd, en ziet, daar was een rokende oven en vurige fakkel, die tussen die stukken doorging. (SV)

Nebukadnezars vuuroven. Of de vurige oven, waarin Sadrach, Mesach en Abednego, de drie vrienden van Daniël, geworpen werden (Dan. 3), een smelt- of ticheloven was, kan men niet bepalen. Misschien was er wel bepaald voor het bewuste doel een gebouwd, van boven open om er de veroordeelden in te werpen, en met een opening opzij, waardoor hij gestookt werd.[2] Vorsten van Juda. Met een vurige oven, die het hout verteert, worden in Zach. 12:6 de vorsten van Juda vergeleken, die na de Babylonische ballingschap in het vuur der eerste liefde brandden en gekant waren tegen alle heidens bedrijf (Ezra 4: 3; 6: 21; 9: 11 v.; 10: 1 vv. Neh. 5: 6 vv.; 8: 9; 9: 1 vv.; 13: 1 vv.).

Ovens in het concentratiekamp Buchenwald.

Moderne tijd

De straf van levend verbrand te worden, die bij Aziatische despoten reeds in de oude tijd voorkwam (Jer. 29: 22. 2 Sam. 12: 31[3]) werd in de 19e eeuw nog hier en daar in Perzië uitgeoefend worden. Bedrieglijke bakkers werden soms in bakovens verbrand.

In Duitsland werden tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen de lichamen van (ge)dode gevangenen in ovens verbrand.

Toekomst

In Mal. 4: 1 wordt de dag van Jahweh, die de goddelozen verteren zal, met de verterende hitte van een oven vergeleken.

Degenen die andere mensen ten val brengen en de wettelozen zullen in de vuuroven (een zinnebeeld van de hel) geworpen worden.

Mt 13:40  Zoals dan de dolik verzameld en met vuur verbrand wordt, zo zal het zijn in de voleinding van deze eeuw. Mt 13:41  De Zoon des mensen zal zijn engelen uitzenden en zij zullen uit zijn koninkrijk verzamelen alle aanleidingen tot vallen en hen die de wetteloosheid doen, Mt 13:42  en zij zullen hen in de vuuroven werpen; daar zal het geween zijn en het tandengeknars. (Telos)

Meer informatie

Prehistoric copper smelting in a pit! Youtube.com: ancient1580, 25 mei 2012. De video laat zien hoe men in oude tijden koper kon smelten in een kuil in de aarde.

Medieval Iron Production in Holland Thijs van de Manakker - smelting ore. Youtube.com: cultuuramersfoort, 10 juni 2014. Duur: 22 min. 46 sec. IJzerproductie in de 9e eeuw in Montferland, Nederland. De video toont de bouw en het gebruik van een smeltoven.

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Oven. De tekst van dit lemma is op 22 mei 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Oven. Geraadpleegd 22 mei 2020.
  2. De volgend video is uit een film over Daniël en laat de overleving van Daniëls vrienden in de oven zien. Libro de Daniel: Capítulo III - El horno de fuego / Book of Daniel: Chapter III - The Fire Furnace. Youtube.com: Buena Noticio ICT, 17 juni 2020. Duur: 15 min. 19 sec. Verfilming van Dan. 3. Gesproken in het Spaans, ondertiteling in het Engels beschikbaar.
  3. Zie ook 2 Makkabeeën 7: 5