Passie

Uit Christipedia

Passie is een woord met twee betekenissen[1]: 1. het lijden van Jezus Christus; 2 (meervoud: passies) hartstocht, drift; hartstochtelijke liefhebberij.

Over het lijden van Jezus Christus, zie Lijden van Jezus Christus.

Verwant met 'passie' (2e betekenis) is 'vurig van geest zijn'. 'Passie' legt meer de nadruk op de gedrevenheid met het oog op een doel dat begeerd wordt. 'Vurig van geest' ziet meer op de gemoedsgesteldheid en minder op een te bereiken doel.

Apollos sprak "vurig van geest".

Hnd 18:25  Deze was onderwezen in de weg van de Heer, en vurig van geest sprak en leerde hij nauwkeurig de dingen betreffende Jezus, hoewel hij alleen de doop van Johannes kende. (Telos)

Sommige andere vertalingen hebben 'geestdriftig' (WV95, NBV'04). De apostel Paulus moedigt aan om 'vurig van geest' te zijn en de Heer te dienen.

Ro 12:11  Weest niet traag in de ijver; weest vurig van geest; dient de Heer. (Telos)

De vertaling van Het Boek heeft hier: 'met enthousiasme'.

Volg je passie? In onze westerse cultuur is passie verheven tot een leidsman. "Volg je passie", wordt ons aangeraden. Het volgen van je passie leidt echter vaak tot teleurstelling. Passie is geenszins genoeg voor succes. Beter is het Gods leiding te volgen en te letten op kansen, gelegenheden, om goed te doen, een boterham te verdienen. En wat we dan voor de Heer en met de Heer doen, mogen we doen met geestdrift, gepassioneerd, vurig van geest. Verstandig handelen met passie is beter dan het volgen van passie.

Meer informatie

Don't Follow Your Passion. Youtube.com: PragerU, 6 juni 2016. Duur: 5 min. 18 sec. Mike Rowe, directeur van een bedrijf, raadt af om je passie te volgen, maar raadt aan om kansen te benutten.

Voetnoten

  1. VanDale.nl, s.v. Passie. Geraadpleegd op 21 feb. 2023.