Perez-Uzza

Uit Christipedia

Perez-Uzza of Perez-Uza is een plaats, vermoedelijk niet ver van Kirjath-Jearim op de weg naar Jeruzalem, zo genoemd, omdat Uza aldaar plotseling stierf na het onvoorzichtig aanraken van de ark.

1Kr 13:10 Toen ontbrandde de toorn van de HEERE tegen Uzza, en Hij strafte hem, omdat hij zijn hand naar de ark had uitgestoken; en hij stierf daar voor het aangezicht van God. 1Kr 13:11 David ontstak in woede, omdat de HEERE Uzza een zware slag had toegebracht; en hij noemde die plaats Perez-Uzza, tot op deze dag. (HSV)

De Hebreeuwse naam is Perets Oeza en betekent "breuk van Uzza".  De plaatsnaam komt 2x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 06560.

Perez-Uza ligt ergens op de weg van Kirjath-Jearim naar Jeruzalem.