Pirhathon

Uit Christipedia

Pirathon, volgens Griekse schrijfwijze Pharathon, was een stad in het noorden van Efraïm, noordelijk van Thimna gelegen en drie uren gaans ten westen van Sichem[1]. Een bewoner van de stad heet een Pirhathoniet. Van deze stad herkomstig was de richter Abdon, die er ook begraven is.

Ri 12:13  En na hem richtte Israël Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet. (...)  Ri 12:15  Toen stierf Abdon, een zoon van Hillel, de Pirhathoniet; en hij werd begraven te Pirhathon, in het land van Efraïm, op den berg van den Amalekiet. (SV)

Ligging van Pirathon in het noorden van Efraïm.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Pirhathon' is op 1 juni 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. Karl August Dächsel; F. P. L. C. van Lingen; H. van Griethuijsen, Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901), commentaar op Richt. 12:13.