Pisidië

Uit Christipedia

Pisidië, in het Latijn Pisidia, was een bergachtige landstreek in het zuiden van Klein-Azië. De apostelen Paulus en Barnabas trokken door de streek tijdens de eerste zendingsreis van Paulus.

Ligging van Pisidië (Lat. Pisidia)

Het was eigenlijk het noordelijk gedeelte van Pamfylië.

De Pisiden vormden een dappere roversstam, die achter bijna ontoegankelijke hoogten en sterkten verschanst, voortdurend zijn onafhankelijkheid bewaarde en slechts in naam voor de Romeinse wapens bukte.

Antiochië, het Pisidische Antiochië (te onderscheiden van het Syrische Antiochië) was de hoofdstad van noordelijk Pisidië. Daar verkondigden Paulus en Barnabas het evangelie aan de Joden en de godsdienstige proselieten. Van daar verbreidde het evangelie zich door Pisidië.
Hnd 13:49  en het woord van de Heer werd door het hele land verbreid. (Telos)
Paulus en Barnabas trokken door Pisidië en kwam daarna in Pamfylië.
Hnd 14:24 En na Pisidië te hebben doorreisd kwamen zij in Pamfylië. (TELOS)

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Pisidië' is op 16 maart 2018 verwerkt.