Prefect

Uit Christipedia

Een prefect was in het Romeinse rijk een persoon aan wie door een magistraat of de keizer de uitvoering van een bepaalde bestuurlijke of militaire taak was opgedragen. Prefecten kwamen gewoonlijk uit de stand van de senatoren of uit de gelederen van de ridders.

Woord. 'Prefect' komt van het Latijnse praefectus, een voltooid deelwoord van praeficere = voorop stellen, d.w.z. aan het hoofd stellen van.

Pontius Pilatus was van 26 — 36 n.C. de 5e prefect van Judea, Samaria en Idumea. Hij was een praefectus civitatum, afkomstig uit de ridderstand. Een dergelijke prefect werd aangewezen door de bestuurder van een Romeinse provincie om er een deel van te besturen. Landvoogd Pilatus moest Judea, Samaria en Idumea besturen; hij was de praefectus Iudaeae.

Vanaf de tijd van keizer Claudius (41-54) werd het prefectambt meestal door een procurator uitgevoerd. Er was geen noemenswaardig verschil in functie.

Hieronder worden de prefecten van Judea, Samaria en Idumea vermeld. Na de 3-jarige regering van de vazalkoning Herodes Agrippa I (41-44 n.C.) worden er procuratoren over het Joodse land aangesteld.

Israël 100 — 0 v.C. < Israël en Gemeente 0 — 49 na C. > 50 — 99 na C.
Herodes Agrippa IIAnaniasEerste zendingsreis van PaulusHerodes Agrippa IPetrusJakobus (zoon van Zebedeüs)Herodes Agrippa IClaudius IPaulusStefanusPontius PilatusKajafasValerius GratusTiberiusAnnasHerodes AntipasFilippus (viervorst)ArchelaüsJezus ChristusJohannes de DoperAugustus

Meer informatie

Prefect (Rome), artikel op nl.wikipedia.org

Präfekt (Römisches Riech), artikel op de.wikipedia.org.